ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: RN.6840.21.2018

Ogłaszający: Burmistrz Lubska

Rodzaj: sprzedaż

Dotyczy: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-składową

Ogłoszono dnia: 2018-06-22 00:00:00 przez Milena Małachowska

Data przetargu

2018-07-24 10:15:00

Miejsce

Urząd Miejski w Lubsku
pl. Wolności 1
68 - 300 Lubsko

Księga wieczysta

ZG1R/00042577/9

Cena wywoławcza

96.801,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23%)

Wadium

15.000,00 złotych (termin wpłaty do 19.07.2018r.)

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 521/44 o pow. 0,2719 ha położona jest w Lubsku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (obręb 3 miasta Lubsko). Działka posiada kształt zbliżony do kwadratu (z wyciętym obszarem pod stację transformatorową), porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi drzewami samosiewnymi (bez wartości użytkowej) i inną roślinnością. Działka nieogrodzona z lekkim spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Dostęp do działki z drogi publicznej ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w ww. ulicy sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLV/330/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.09.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 101 z 2006 r., poz. 1841) i jest oznaczona symbolem P4 - teren o funkcji produkcyjno – składowej. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV–grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Milena Małachowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Milena Małachowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-22 10:41:56
Wprowadził informację do BIP: Milena Małachowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 10:42:56
Osoba, która zmieniła informację: Milena Małachowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-22 10:42:56
Artykuł był wyświetlony: 307 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku