ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: RN.6840.24.2018

Szczegóły informacji

Przetarg numer: RN.6840.24.2018

Ogłaszający: Burmistrz Lubska

Rodzaj: sprzedaż

Dotyczy: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.

Ogłoszono dnia: 2018-10-12 00:00:00 przez Milena Małachowska

Data przetargu

2018-12-14 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Lubsku
pl. Wolności 1
68 - 300 Lubsko

Księga wieczysta

ZG1R/00018730/3

Cena wywoławcza

4.560.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23%)

Wadium

300.000,00 złotych (termin wpłaty do 10.12.2018r.)

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/1 o pow. 21,31 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko. Działka posiada kształt nieregularny, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Na terenie działki znajduje się energetyczna linia średniego napięcia 15kV. Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) i jest oznaczona symbolem 1 PSB, 2 PSB, 3 PSB, 4 PSB - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: grunty orne klasy (RIIIb - pow. 6,25 ha, RIVa - pow. 2,96, RV - 10,26 ha, RVI - pow. 1,65 ha) oraz rowy (W-RVI - pow. 0,18 ha i W-RV - pow. 0,01 ha). Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1010 z późn. zm.) zarządzającemu KSSSE służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Milena Małachowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Milena Małachowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-12 09:58:58
Wprowadził informację do BIP: Milena Małachowska Data udostępnienia informacji: 2018-10-12 10:07:11
Osoba, która zmieniła informację: Milena Małachowska Data ostatniej zmiany: 2018-10-12 10:07:11
Artykuł był wyświetlony: 366 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu