ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Dodatek mieszkaniowy

Wydział Spraw Społecznych

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Rejestracja działalności gospodarczej

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

EWID. LUDNOŚCI - Nadanie numeru PESEL

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

EWID. LUDNOŚCI - Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

EWID. LUDNOŚCI - Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

EWID. LUDNOŚCI - Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych/Udostępnianie dokumentacji związanej z wydaniem dowodu osobistego

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

EWID. LUDNOŚCI - Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru PESEL

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

EWID. LUDNOŚCI - Uzyskanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych i dokumentacji dowodów osobistych.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

EWID. LUDNOŚCI - Wymeldowanie z pobytu czasowego

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

EWID. LUDNOŚCI - Wymeldowanie z pobytu stałego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

EWID. LUDNOŚCI - Wymiana dowodu osobistego, uzyskanie dowodu osobistego w miejsce utraconego oraz pierwszy dowód osobisty

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

EWID. LUDNOŚCI - Zameldowanie na pobyt czasowy

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

EWID. LUDNOŚCI - Zameldowanie na pobyt stały.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

EWID. LUDNOŚCI - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

EWID. LUDNOŚCI - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Impreza masowa

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Karta Dużej Rodziny

Wydział Spraw Społecznych

Najem lokalu (kontynuowanie najmu) po zgonie najemcy.

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Najem lokalu mieszkalnego po opuszczeniu tego lokalu przez dotychczasowego najemcę.

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Przydział lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych gminy.

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Przydział lokalu zamiennego.

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Realizacja zadania publicznego - składanie ofert na otwarty konkurs ofert.

Wydział Spraw Społecznych

Realizacja zadania publicznego - składanie ofert z inicjatywy wnioskodawcy.

Wydział Spraw Społecznych

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Wydział Spraw Społecznych

USC - Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

USC - Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

USC - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

USC - Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed osobą duchowną

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

USC - Zgłoszenie urodzenia dziecka.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

USC - Zgłoszenie zgonu.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

USC - Zmiana nazwiska lub imienia.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

USC – Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego).

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wydział Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wydział Spraw Społecznych

Uzyskanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Wydział Spraw Społecznych

Uzyskanie specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wydział Spraw Społecznych

Uzyskanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Wydział Spraw Społecznych

Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.

Wydział Spraw Społecznych

Uzyskanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Wydział Spraw Społecznych

Uzyskanie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym.

Wydział Spraw Społecznych

WOJSKO - Uznanie poborowego i żołnierza za posiadającego na utrzymaniu członka rodziny.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

WOJSKO - Wypłata świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy w związku z ćwiczeniami wojskowymi.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

WYBORY - Dopisanie do spisu wyborców

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

WYBORY - Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

WYBORY - Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Zamiana mieszkań.

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Zasiłek dla opiekuna

Wydział Spraw Społecznych

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Zbiórki publiczne.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Wydział Spraw Społecznych
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu