ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: USC – Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego – Złote Gody

Szczegóły informacji

USC – Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego – Złote Gody

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2019-02-07 11:26:44

Termin załatwienia

O nadaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urząd Stanu Cywilnego w Lubsku powiadomi jubilatów o terminie i miejscu uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Osoba kontaktowa

D. Michalik / E. Bobińska

Miejsce załatwienia

Pl. Wolności 1

Telefon kontaktowy

68 457 62 60/ 68 457 62 61

Sposób załatwienia

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymują małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Lubuskiego. Wojewoda występuje do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.
 
Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania mieszkającym w Gminie Lubsko jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Burmistrza Lubska za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubsku.
 
Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin za zgodą jubilatów.
 
Zgłoszenia można dokonać:
  • osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubsku, pok. 13 i 14, I piętro, ul. Plac Wolności 1, Ratusz,
  •  listownie na adres:
Urząd Stanu Cywilnego w Lubsku, ul. Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko
  • elektronicznie, na adres e-mail: sekretariat@lubsko.pl
podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały w Gminie Lubsko, informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.

Miejsce odbioru

Pl. Wolności 1

Wymagane Dokumenty

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

Czas realizacji

Wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawić począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
 
Informacje dotyczące jubilatów i daty zawarcia małżeństwa zostaną przekazane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. celem sporządzenia przez Wojewodę Lubuskiego wniosku o nadanie jubilatom medalu za długoletnie pożycie małżeńskie i przekazanie go do Kancelarii Prezydenta RP.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach,
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: B. Kowalska Data wytworzenia informacji: 2019-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: B. Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-07 11:26:35
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-07 11:26:44
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 11:26:44
Artykuł był wyświetlony: 11 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu