ˆ

Młodzieżowa Rada Miejska w Lubsku

Szczegóły informacji

Młodzieżowa Rada Miejska

Data wprowadzenia informcji do BIP: 0000-00-00 00:00:00 Informacja ogłoszona dnia 2007-10-25 13:31:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Statut

 1. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubsku zwanej dalej "Radą".
 2. Rada jest reprezentacją uczniów szkół ponadpodstawowych Gminy Lubsko, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do uchwały i ma charakter konsultacyjny Rady Miejskiej w Lubsku.
 3. Rada liczy 15 osób, zwanych dalej Radnymi.
 4. Działalność w Radzie jest pracą społeczną.
 5. Tryb wyboru i odwołania Radnych określa ordynacja wyborcza do Rady, stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały.
 6. Rada jest organem apolitycznym, niezwiązanym z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.
 7. Kadencja Rady trwa 3 lata licząc od dnia wyborów.

 

Celem działania Rady jest:


 •     rozwijanie idei samorządności wśród młodzieży,
 •     kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,
 •     reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych i samorządowych, stworzenie młodzieży możliwości wyrażania swych poglądów, umożliwienie władzom lokalnym dialogu i konsultacji z młodzieżą,
 •     działanie na rzecz ochrony praw dziecka i praw ucznia,
 •     promocja kultury i sportu w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,
 •     kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień.
 •     czynny udział młodzieży w walce o ochronę środowiska naturalnego,
 •     działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych,
 •     poznawanie historii i kultury miasta i gminy Lubsko, regionu i państw europejskich.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 0000-00-00 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 0000-00-00 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: A. Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2007-10-25 13:31:00
Osoba, która zmieniła informację: A. Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2012-06-18 14:43:02
Artykuł był wyświetlony: 15609 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku