Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Szczegóły informacji

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc maj 2019 r.

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-30 12:21:18 przez Anna Kalinowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
7
13:00
Wspólne posiedzenie stałych komisji
Burmistrz, Skarbnik, Sekretarz, Przewodniczący GKRPA
1.  Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2018 rok.
2.  Omówienie dostarczonych projektów uchwał.
3.  Sprawy różne, w tym:
- omówienie Bilansu otwarcia Gminy Lubsko;
- omówienie wyników audytu „Efektywność i oszczędność wydatkowania środków budżetowych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubsko, z uwzględnieniem grup docelowych”.
13
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
Burmistrz
oraz
goście zaproszeni  wg
porządku posiedzenia
 
 1. Stan przygotowań do obchodów „Dni Lubska”, Godz. 8.00. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Dyrektor LDK w Lubsku, Dyrektor OSIR w Lubsku, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Lubsku, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku, Burmistrz Lubska.
 2. Patologie i zagrożenia przestępczością nieletnich na terenie gminy Lubsko w kontekście dostępu do alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Analiza bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w obrębie punktów sprzedających alkohol. Godz. 8.30. Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Burmistrz Lubska.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko za 2018 rok. Godz. 9.00. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Burmistrz Lubska.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne:
 
 
13
13:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
Burmistrz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektorzy szkół podstawowych, Dyrektorzy przedszkoli, Naczelnik CUW
 1. Dyrektorzy szkół podstawowych - omówienie arkusza organizacyjnego 2019-2020, godz. 13.00.
 2. Dyrektorzy przedszkoli – omówienie arkusza organizacyjnego 2019-2020, godz. 14.30.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
14
8:30
Rozwoju Gospodarczego Finansów
i Budżetu
Burmistrz, Skarbnik,
Sekretarz,
Prezes LWiK, Główna Księgowa LWiK
 
 1. LWiK (ocena działalności, analiza wydatków, usługi, umowy, plany i inwestycje).
 2. Stawki na rok 2020 (woda i ścieki).
 3. Sprawy różne.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
15
8:30
Rewizyjna
Burmistrz, Skarbnik,
Sekretarz
 1. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2018 r.
 2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska.
 
20
8:30
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz,
Sołtysi, Sekretarz, Kierownik PZDR w Żarach, Kierownik KOWR
w Zielonej Górze
 1. Spotkanie z Sołtysami.
 2. Przedstawienie aktualnej sytuacji wszystkich świetlic wiejskich.
 3. Dopłaty do gruntów i aktualne  programy.
 4. Omówienie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.
 
Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Lubsku planowane jest na dzień 30 maja 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-30 12:21:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-30 12:21:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09 11:47:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3582 raz(y)