ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Szczegóły informacji

Sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-05 11:33:06 przez Anna Kalinowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam  na LXIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu  20  czerwca  2018r.  Początek obrad o godz.12:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Lubsku   pl. Wolności 1.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2017r.- Skarbnik Gminy.
 5. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2017r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017r.- Skarbnik Gminy.
 7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Lubsko za 2017r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska.
 8. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r.
 9. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Lubsko za 2017r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska.
 10. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubska.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Lubsko za rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska z tytułu wykonania budżetu za rok  2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubsko.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Lubskiego Domu Kultury.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne
 18. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 11:32:56
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 11:33:06
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 11:33:06
Artykuł był wyświetlony: 1732 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku