ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Szczegóły informacji

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc czerwiec 2018 r.

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-29 11:29:52 przez Anna Kalinowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
4
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
oraz
goście zaproszeni wg.
porządku posiedzenia
 1. Informacja na temat zagrożenia powodziowego oraz stanu przygotowania gminy na wypadek innych zagrożeń i klęsk żywiołowych, (w szczególności intensywnych opadów deszczu, silnych wiatrów i ich skutków). Burmistrz, Prezes Zarządu LWiK, , Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, Dowódca JRG Lubsko, Prezesi OSP, Naczelnicy OSP.
 2. Informacja na temat stanu technicznego sieci hydrantowej oraz przeprowadzonych okresowych przeglądów technicznych. Godz. 8.45. Burmistrz, Prezes Zarządu LWiK, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, Dowódca JRG Lubsko, Prezesi OSP, Naczelnicy OSP.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
12
9:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
oraz
Kierownik ZGMK
 1. Informacja na temat funkcjonowania ZGMK 2017-2018.
 2. Sprawy różne.
14
8:15
Rewizyjna
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Naczelnik Wydz. Org. tut. urzędu
Dyrektorzy Biblioteki i LDK
Zapoznanie Komisji Rewizyjnej z protokołami kontroli przeprowadzonych w ramach audytów zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących Biblioteki Miejskiej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury .
Porządek posiedzenia:
 1. Zapoznanie Członków Komisji Rewizyjnej z materiałami przygotowanymi przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubsku
 2. Analiza przygotowanego materiału pod kątem wdrażania zaleceń i wniosków pokontrolnych
 3. Wysłuchanie zaproszonych gości w przedmiotowej sprawie.
 4. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
 5. Opracowanie wniosku.
 6. Sprawy różne.
20
9:00
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Naczelnik WSS, dyrektorzy szkół,
uczniowie wraz z rodzicami
Posiedzenie w LDK
Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół w mijającym roku szkolnym 2017/2018:
- dyrektorzy szkół podsumują działalność swoich placówek,
- wręczenie stypendiów i nagród książkowych uczniom za wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
- wręczenie nagród rzeczowych nauczycielom – opiekunom olimpijczyków
 
25
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
           
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Naczelnik Wydz. Spr.Społ.
Naczelnik CUW
 1. Analiza kosztów finansowych placówek oświatowych.
 2. Co można zrobić, aby subwencja oświatowa wystarczyła na utrzymanie placówek oświatowych.
 3. Analiza podpisanych umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło w placówkach oświatowych z podmiotami zewnętrznymi i pracownikami.
 4. Sprawy różne.
20 czerwca godz. 12:00 planowana jest sesja zwyczajna.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 11:29:28
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 11:29:52
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 11:29:52
Artykuł był wyświetlony: 2462 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku