ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Szczegóły informacji

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc styczeń 2018 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-08 07:38:57 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-08 07:39:00 przez Anna Kalinowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
8
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Przygotowanie do bezpiecznych ferii zimowych, kontrola dzikich lodowisk (Zalew Karaś, Nowiniec). Godz. 8.00. Burmistrz, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor OSIR w Lubsku.
 2. Organizacja akcji „Bezpieczne Ferie 2018”, propozycje Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Lubsku oraz Komisariatu Policji w Lubsku - dedykowane dla organizatorów zimowego wypoczynku. Godz. 8.30. Burmistrz, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor OSIR w Lubsku, Dyrektor LDK w Lubsku.
 3. Ocena stanu dróg i chodników oraz oświetlenia w okresie zimy. Stan przygotowań do ewentualnych silnych opadów śniegu oraz silnych mrozów. Godz.  9.00 Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, Prezes PGKiM w Lubsku.
 4. Informacja na temat funkcjonowania i wykorzystania ogrzewalni. Godz. 9.30. Burmistrz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 5. Stan techniczny, utrzymanie i eksploatacja cieków wodnych i kanałów na terenie gminy Lubsko w kontekście zagrożeń powodziowych oraz zagrożeń wywołanych porywistymi wiatrami i nawałnicami. Godz. 9.45. Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, Kierownik Inspektoratu Lubuskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Lubsku.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne:
9
9:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Melioracje gminne –   zapoznanie się ze stanem technicznym. Zaproszeni: burmistrz, sekretarz, nacz. Wydz. IGK, p. R. Werecki
 2. Wodociąg na ul. Błotnej.  – godz. 9:30. Zaproszeni: burmistrz, sekretarz, nacz. Wydz. IGK, prezes LWiK
 3. Analiza stawki za odpady komunalne. – godz. 10:00
  Zaproszeni: burmistrz, sekretarz,  nacz. Wydz. IGK, prezes PGKiM
 4. Sprawy różne.
 
9
8:15
Rewizyjna
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Nacz. WIGK
Kier.Ref.GNiZK
skarżący
 1. Zapoznanie członków komisji  ze skargą
 2. Wysłuchanie  Skarżącego 
 3. Wysłuchanie  pracowników Urzędu  Miejskiego w Lubsku  w przedmiotowej  sprawie .
 4. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
 5. Opracowanie wniosku.
 6. Sprawy różne.
17
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, Kolumna Niepodległości.  Godz. 8.30
  Zaproszeni goście: burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz, nacz. WSS, nacz. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, ( p. Wojciech  Szabliński Prezes Związku Sybiraków,  p. Benedykt Szymański Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lubskiej,  przedstawiciele : Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych).
 2. Przygotowania Gminy Lubsko do ferii zimowych – godz. 10.30. Zaproszeni goście: zastępca burmistrza, nacz. WSS, pan B. Sówka, dyrektorzy: OSiR, Biblioteki Publicznej, LDK
 3. Rozpatrywanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne
29
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Naczelnik
Wydz.PiO
 
 1. Analiza zadłużenia Gminy Lubsko - plan spłaty, możliwości umorzenia.
 2. Analiza dłużników Gminy Lubsko – możliwości ściągalności zobowiązań. Umorzenia dla osób fizycznych i prawnych.
 3. Gospodarowanie mieniem gminnym.
 4. Informacja o stanie finansowym Gminy Lubsko.
 5. Sprawy różne.
Posiedzenie sesji planowane jest na dzień 31 stycznia 2018r. godz. 9:00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 07:38:57
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 07:39:00
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-08 07:39:00
Artykuł był wyświetlony: 2575 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku