ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-28 Plany miejscowe w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Lubsku przy ul. Reymonta LIV/301/17 Obowiązujący
2 2017-12-28 Plany miejscowe w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko LIV/300/17 Obowiązujący
3 2017-12-28 Budżet Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz planu finansowego tych wydatków LIV/299/17 Obowiązujący
4 2017-12-28 Pozostałe w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia od Gminy Jasień zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. LIV/298/17 Obowiązujący
5 2017-12-28 Budżet Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2017-2033. LIV/297/17 Obowiązujący
6 2017-12-28 Budżet Gminy w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2017. LIV/296/17 Obowiązujący
7 2017-12-28 Rada Miejska w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2018 rok LIV/295/17 Obowiązujący
8 2017-12-28 Rada Miejska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku na 2018 rok. LIV/294/17 Obowiązujący
9 2017-12-28 Pozostałe w sprawie skargi mieszkańca na działalność Burmistrza Lubska w zakresie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego LIV/293/17 Obowiązujący
10 2017-12-28 Pozostałe w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubsko instrumentem płatniczym LIV/292/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku