ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-09 ZARZĄDZENIA w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r. 3/z/2019 Obowiązujący
2 2018-12-21 ZARZĄDZENIA w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2018 r. 107/z/2018 Obowiązujący
3 2018-12-19 Budżet Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2038. IV/27/18 Obowiązujący
4 2018-12-19 Budżet Gminy w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2018. IV/26/18 Obowiązujący
5 2018-12-19 Pomoc społ. i socj. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia od Gminy Jasień zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej IV/25/18 Obowiązujący
6 2018-12-19 Statuty w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. L. Kruczkowskiego w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w jedną instytucję kultury o nazwie „Lubskie Centrum Kultury” IV/24/18 Obowiązujący
7 2018-12-19 Statuty w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Lubska IV/23/18 Obowiązujący
8 2018-12-19 Rada Miejska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku na 2019 rok IV/22/18 Obowiązujący
9 2018-12-19 Rada Miejska w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2019 rok IV/21/18 Obowiązujący
10 2018-12-19 Budżet Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2038. IV/20/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku