Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/165/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
IX/67/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
IX/66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Kredyty i pożyczki
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubsko długoterminowej pożyczki z budżetu państwa
Nr aktu prawnego
IX/65/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2038.
Nr aktu prawnego
IX/64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2019
Nr aktu prawnego
IX/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/344/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Postępowania Naprawczego Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
IX/62/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/103/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
IX/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
IX/60/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
Nr aktu prawnego
IX/59/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.
Nr aktu prawnego
59/z/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji