Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 113/z/2019 Burmistrza Lubska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.
Nr aktu prawnego
113/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 112/z12019 Burmistrza Lubska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.
Nr aktu prawnego
112/z12019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubsko na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XVI/129/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2019
Nr aktu prawnego
XVI/128/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/127/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/126/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie skargi mieszkańca na działalność Burmistrza Lubska
Nr aktu prawnego
XVI/125/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2034.
Nr aktu prawnego
XVI/124/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVI/123/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-02
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie "pomocy społecznej, w ty m pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
109/z/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji