ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-10-25 Plany, programy, strategie w sprawie zmiany uchwały nr XVI/70/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko na lata 2015-2020 LII/267/17 Obowiązujący
82 1999-12-22 Statuty w sprawie zmiany w statucie Lubskiego Domu Kultury XVI/100/99 Nieobowiązujący
83 2017-09-27 Budżet Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2017-2030. LI/266/17 Obowiązujący
84 2017-09-27 Budżet Gminy w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2017 LI/265/17 Obowiązujący
85 2017-09-27 Pozostałe w sprawie skargi mieszkańca na działalność Burmistrza Lubska w zakresie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej LI/264/17 Obowiązujący
86 2017-09-27 Pomoc społ. i socj. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko LI/263/17 Obowiązujący
87 2017-09-27 Plany, programy, strategie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017-2023 LI/262/17 Obowiązujący
88 2017-09-27 Ochrona środowiska w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LI/261/17 Obowiązujący
89 2017-09-27 Ochrona środowiska w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/182/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko LI/260/17 Obowiązujący
90 2017-09-27 Nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. LI/259/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu