ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-12-28 Rada Miejska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku na 2018 rok. LIV/294/17 Obowiązujący
82 2017-12-28 Pozostałe w sprawie skargi mieszkańca na działalność Burmistrza Lubska w zakresie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego LIV/293/17 Obowiązujący
83 2017-12-28 Pozostałe w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubsko instrumentem płatniczym LIV/292/17 Obowiązujący
84 2017-12-28 Rada Miejska w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Lubsku LIV/291/17 Obowiązujący
85 2017-12-28 Podatki i opłaty w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. LIV/290/17 Nieobowiązujący
86 2017-12-28 Budżet Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033. LIV/289/17 Zmieniony
87 2017-12-28 Budżet Gminy w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2018. LIV/288/17 Zmieniony
88 2017-12-28 Plany, programy, strategie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2018 rok. LIV/287/17 Obowiązujący
89 2017-11-29 Podatki i opłaty w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych LIII/286/17 Obowiązujący
90 2017-11-29 Budżet Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2017-2030. LIII/285/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu