ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-01-30 Nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. LV/304/18 Obowiązujący
72 2018-01-30 Dot. oświaty w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym LV/303/18 Obowiązujący
73 2018-01-30 Podatki i opłaty w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych LV/302/18 Obowiązujący
74 2017-12-28 Plany miejscowe w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Lubsku przy ul. Reymonta LIV/301/17 Obowiązujący
75 2017-12-28 Plany miejscowe w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko LIV/300/17 Obowiązujący
76 2017-12-28 Budżet Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz planu finansowego tych wydatków LIV/299/17 Obowiązujący
77 2017-12-28 Pozostałe w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia od Gminy Jasień zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. LIV/298/17 Obowiązujący
78 2017-12-28 Budżet Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2017-2033. LIV/297/17 Obowiązujący
79 2017-12-28 Budżet Gminy w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2017. LIV/296/17 Obowiązujący
80 2017-12-28 Rada Miejska w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2018 rok LIV/295/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu