ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-03-28 Wybory, referenda w sprawie podziału Gminy Lubsko na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. LVII/314/18 Obowiązujący
62 2018-02-19 Budżet Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033 LVI/313/18 Zmieniony
63 2018-02-19 Nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko LVI/312/18 Nieobowiązujący
64 2018-01-30 Dot. oświaty w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubsko dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego LV/311/18 Obowiązujący
65 2018-01-30 Plany miejscowe w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o numerze ewidencyjnym 286/4, położonej w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko LV/310/18 Obowiązujący
66 2018-01-30 Budżet Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033 LV/309/18 Nieobowiązujący
67 2018-01-30 Budżet Gminy w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2018 LV/308/18 Obowiązujący
68 2018-01-30 Pozostałe w sprawie skargi mieszkańca na działalność Burmistrza Lubska LV/307/18 Obowiązujący
69 2018-01-30 Nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko LV/306/18 Obowiązujący
70 2018-01-30 Nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości LV/305/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu