ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. L. Kruczkowskiego w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w jedną instytucję kultury o nazwie „Lubskie Centrum Kultury”
Nr aktu prawnego
IV/24/18
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Lubska
Nr aktu prawnego
IV/23/18
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/22/18
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/21/18
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2038.
Nr aktu prawnego
IV/20/18
Status
Zmieniony
Lp: 56
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2019.
Nr aktu prawnego
IV/19/18
Status
Zmieniony
Lp: 57
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/18/18
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2018-12-07
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Nr aktu prawnego
III/17/18
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2018-12-07
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
III/16/18
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2018-12-07
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego, w związku z realizacją wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
III/15/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji