ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-12-28 Budżet Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033. LIV/289/17 Zmieniony
42 2017-12-28 Budżet Gminy w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2018. LIV/288/17 Zmieniony
43 2017-12-28 Plany, programy, strategie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2018 rok. LIV/287/17 Obowiązujący
44 2017-11-29 Podatki i opłaty w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych LIII/286/17 Obowiązujący
45 2017-11-29 Budżet Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2017-2030. LIII/285/17 Obowiązujący
46 2017-11-29 Budżet Gminy w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2017 LIII/284/17 Obowiązujący
47 2017-11-29 Kredyty i pożyczki w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy Lubsko LIII/283/17 Obowiązujący
48 2017-11-29 Pozostałe w sprawie skargi na działalność Burmistrza Lubska LIII/282/17 Obowiązujący
49 2017-11-29 Podatki i opłaty w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko LIII/281/17 Obowiązujący
50 2017-11-29 Podatki i opłaty w sprawie zmiany uchwały nr XXII/113/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny LIII/280/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu