Akty prawne - Gmina Lubsko
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-03-28 Nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na czas oznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. LVII/318/18 Obowiązujący
22 2018-03-28 Pomoc społ. i socj. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubsko na lata 2018 – 2020 LVII/317/18 Obowiązujący
23 2018-03-28 UCHWAŁY w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko" LVII/316/18 Obowiązujący
24 2018-03-28 UCHWAŁY w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Burmistrza Lubska i Rady Miejskiej w Lubsku. LVII/315/18 Obowiązujący
25 2018-03-28 Wybory, referenda w sprawie podziału Gminy Lubsko na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. LVII/314/18 Obowiązujący
26 2018-02-19 Budżet Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033 LVI/313/18 Zmieniony
27 2018-02-19 Nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko LVI/312/18 Nieobowiązujący
28 2018-01-30 Dot. oświaty w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubsko dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego LV/311/18 Obowiązujący
29 2018-01-30 Plany miejscowe w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o numerze ewidencyjnym 286/4, położonej w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko LV/310/18 Obowiązujący
30 2018-01-30 Budżet Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033 LV/309/18 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu