ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-29 ZARZĄDZENIA w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2017 r. 126/z/2017 Obowiązujący
2 2017-11-29 Podatki i opłaty w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych LIII/286/17 Obowiązujący
3 2017-11-29 Budżet Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2017-2030. LIII/285/17 Obowiązujący
4 2017-11-29 Budżet Gminy w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2017 LIII/284/17 Obowiązujący
5 2017-11-29 Kredyty i pożyczki w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy Lubsko LIII/283/17 Obowiązujący
6 2017-11-29 Pozostałe w sprawie skargi na działalność Burmistrza Lubska LIII/282/17 Obowiązujący
7 2017-11-29 Podatki i opłaty w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko LIII/281/17 Obowiązujący
8 2017-11-29 Podatki i opłaty w sprawie zmiany uchwały nr XXII/113/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny LIII/280/17 Obowiązujący
9 2017-11-29 Podatki i opłaty w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji LIII/279/17 Obowiązujący
10 2017-11-29 Plany, programy, strategie w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 LIII/278/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu