ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-04-02 ZARZĄDZENIA w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Chocicz w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. 45/z/2019 Obowiązujący
2 2019-03-25 ZARZĄDZENIA w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r. 44/z/2019 Obowiązujący
3 2019-03-20 Pozostałe w sprawie skargi mieszkańca Lubska na działalność dyrektora Lubskiego Domu Kultury VII/49/19 Obowiązujący
4 2019-03-20 Pozostałe w sprawie skargi nauczyciela na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku VII/48/19 Obowiązujący
5 2019-03-20 Pozostałe w sprawie skargi mieszkańca Lubska na działalność kierownika Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku VII/47/19 Obowiązujący
6 2019-03-20 Pozostałe w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubsko VII/46/19 Obowiązujący
7 2019-03-20 Apel w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Województwa Lubuskiego na realizację II etapu budowy obwodnicy Lubska VII/45/19 Obowiązujący
8 2019-03-20 Plany, programy, strategie w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/70/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko na lata 2015-2020 VII/44/19 Obowiązujący
9 2019-03-20 Dot. oświaty w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLI/306/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz dla nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Lubsko jest organem prowadzącym. VII/43/19 Obowiązujący
10 2019-03-20 Budżet Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2038. VII/42/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu