ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2018-12-07
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
III/14/18
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2018-12-07
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
III/13/18
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2018-12-07
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
III/12/18
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2018-12-07
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku
Nr aktu prawnego
III/11/18
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2018-12-07
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019
Nr aktu prawnego
III/10/18
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2018-11-28
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2038
Nr aktu prawnego
II/9/18
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2018-11-28
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2018.
Nr aktu prawnego
II/8/18
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2018-11-28
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Lubska
Nr aktu prawnego
II/7/18
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2018-11-28
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
Nr aktu prawnego
II/6/18
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku
Nr aktu prawnego
I/5/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji