ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2018-11-28
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
Nr aktu prawnego
II/6/18
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku
Nr aktu prawnego
I/5/18
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku
Nr aktu prawnego
I/4/18
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku
Nr aktu prawnego
I/3/18
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lubsku
Nr aktu prawnego
I/2/18
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku
Nr aktu prawnego
I/1/18
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
Nr aktu prawnego
LXVIII/353/18
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2018
Nr aktu prawnego
LXVIII/352/18
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Dotacje
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
LXVIII/351/18
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
LXVIII/350/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji