ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-02-08
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
V/30/19
Status
Nieobowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-02-08
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
V/29/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-02-08
Grupa tematyczna
Ochrona środowiska
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/295/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.02.2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
V/28/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2038.
Nr aktu prawnego
IV/27/18
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2018.
Nr aktu prawnego
IV/26/18
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Pomoc społ. i socj.
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia od Gminy Jasień zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
IV/25/18
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. L. Kruczkowskiego w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w jedną instytucję kultury o nazwie „Lubskie Centrum Kultury”
Nr aktu prawnego
IV/24/18
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Lubska
Nr aktu prawnego
IV/23/18
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/22/18
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Rada Miejska
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/21/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji