ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku poprzez zmianę siedziby
Nr aktu prawnego
VIII/51/19
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 3 w Lubsku poprzez zmianę siedziby
Nr aktu prawnego
VIII/50/19
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-03-20
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie skargi mieszkańca Lubska na działalność dyrektora Lubskiego Domu Kultury
Nr aktu prawnego
VII/49/19
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-03-20
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie skargi nauczyciela na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
Nr aktu prawnego
VII/48/19
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-03-20
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie skargi mieszkańca Lubska na działalność kierownika Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku
Nr aktu prawnego
VII/47/19
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-03-20
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
VII/46/19
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-03-20
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/70/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko na lata 2015-2020
Nr aktu prawnego
VII/44/19
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-03-20
Grupa tematyczna
Dot. oświaty
Tytuł aktu
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLI/306/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz dla nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
VII/43/19
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-03-20
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2038.
Nr aktu prawnego
VII/42/19
Status
Zmieniony
Lp: 40
Data podjęcia
2019-03-20
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2019
Nr aktu prawnego
VII/41/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji