ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2019.
Nr aktu prawnego
X/71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
Nr aktu prawnego
X/70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubsko za rok 2018
Nr aktu prawnego
X/69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Pozostałe
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubska
Nr aktu prawnego
X/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/165/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
IX/67/19
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
IX/66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Kredyty i pożyczki
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubsko długoterminowej pożyczki z budżetu państwa
Nr aktu prawnego
IX/65/19
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2038.
Nr aktu prawnego
IX/64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Budżet Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2019
Nr aktu prawnego
IX/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Plany, programy, strategie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/344/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Postępowania Naprawczego Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
IX/62/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji