ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2018-12-04
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób." w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
100/z/18
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2018-12-04
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób," w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
99/z/18
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzynie
Nr aktu prawnego
97/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Lubska
Nr aktu prawnego
96/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2018-11-21
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Lubskiego Domu Kultury w Lubsku
Nr aktu prawnego
95/z/18
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2018-11-19
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
Nr aktu prawnego
94/z/18
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2018-11-07
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
92/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2018-11-07
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
91/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2018-10-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/313/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
Nr aktu prawnego
89/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
88/z/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji