ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2018-10-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/313/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
Nr aktu prawnego
89/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
88/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2018-09-21
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego O udzielenie w roku 2018 dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego.
Nr aktu prawnego
81/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2018-09-18
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2018 r.
Nr aktu prawnego
79/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2018-08-31
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 3/z/2012 Burmistrza Lubska z dnia 03 stycznia 2012 roku.
Nr aktu prawnego
77/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2018-08-23
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" w 2018 roku.
Nr aktu prawnego
75/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2018-08-20
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko.
Nr aktu prawnego
73/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2018-08-10
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/313/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
Nr aktu prawnego
69/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2018-07-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/313/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
Nr aktu prawnego
66/z/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2018-07-24
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/313/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
Nr aktu prawnego
65/z/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji