ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-08-22
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.
Nr aktu prawnego
81/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-08-21
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzynie
Nr aktu prawnego
80/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-08-20
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzynie
Nr aktu prawnego
78/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-08-12
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
77/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-10-09
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.
Nr aktu prawnego
94/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektów uchwał.
Nr aktu prawnego
99/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.
Nr aktu prawnego
92/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-10-11
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Lubsku przy ul. Jodłowej oraz cennika opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
95/Z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-09-23
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.
Nr aktu prawnego
88/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-09-11
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2019 r.
Nr aktu prawnego
86/z/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji