ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-10-16
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 19/z/2018 Burmistrza Lubska z dnia 05 lutego 2018 r.
Nr aktu prawnego
96/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
93/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-09-25
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
91/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-09-25
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
90/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie w roku 2019 dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego.
Nr aktu prawnego
89/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-09-23
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
88a/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
87/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-09-03
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubsko w zakresie „pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
85/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
Nr aktu prawnego
83/z/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku
Nr aktu prawnego
82/z/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji