ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

X sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na X sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r.
Początek obrad o godz. 8:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Lubsko za 2018 rok.
 5. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Lubsko za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubska.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2018 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2018 r.
 11. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska za 2018 rok.
 12. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Lubska z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubsko za rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska
  z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2034.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
JM
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-14 09:23:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-14 09:23:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-14 09:23:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc czerwiec 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
10
8:30
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
Burmistrz
oraz
goście zaproszeni  wg
porządku posiedzenia
 
 1. Informacja na temat zagrożenia powodziowego oraz stanu przygotowania gminy na wypadek innych zagrożeń i klęsk żywiołowych (w szczególności intensywnych opadów deszczu, silnych wiatrów i ich skutków). Godz. 8.30. Burmistrz, Prezes Zarządu LWiK, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, Dowódca JRG Lubsko, Prezes Zarządu Gminnego OSP, Naczelnicy OSP.
 2. Informacja na temat stanu technicznego sieci hydrantowej oraz przeprowadzonych okresowych przeglądów technicznych. Godz. 9.15. Burmistrz, Prezes Zarządu LWiK, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, Dowódca JRG Lubsko, Prezes Zarządu Gminnego OSP, Naczelnicy OSP.
 3. Stan techniczny dróg po naprawach związanych z awariami wodno-kanalizacyjnymi oraz plany poprawy stanu technicznego dróg gminnych nie objętych okresowymi naprawami w II kwartale 2019 r. Godz. 9.40. Burmistrz, Prezes Zarządu LWiK, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.
 
 
14
9:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
Posiedzenie wyjazdowe
 1. Wizytacja gminnych szkół podstawowych:
 1. Szkoła Podstawowa nr 1,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2,
 3. Szkoła Podstawowa nr 3,
 4. Szkoła Podstawowa w Górzynie.
17
8:30
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz,
Sekretarz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Przedstawiciel Lubuskiej Izby Rolnej
 1. Aktualna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.
 2. Szacowanie strat w uprawach rolnych powstałych na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 3. Formy Ochrony Przyrody w okolicach Lubska.
 4. Omówienie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.
 
25
8:30
Rozwoju Gospodarczego Finansów
i Budżetu
Burmistrz, Skarbnik,
Kierownik ZGMK,
Księgowa ZGMK
 1. ZGMK (analiza działalności, wydatki stawki, umowy)
 2. Sprawy różne.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Lubsku planowane jest na dzień 28 czerwca 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-31 13:54:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-31 13:56:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-31 13:56:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »