Ogłoszenia i komunikaty - Gmina Lubsko
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2018/2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-31 15:00:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Szaja Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Szaja Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 15:00:24
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 15:04:56
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 15:04:56
Artykuł był wyświetlony: 5443 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 10:19:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska informuje, że każdy rolnik, który zamierza odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
  • w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r.
    w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.  
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, przy czym wypłata następuje z chwilą przekazania kwoty dotacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: E. Mijalska Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: E. Mijalska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 10:19:00
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 10:19:17
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 10:19:17
Artykuł był wyświetlony: 6071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podatek rolny i podatek leśny w 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 16:40:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podatek rolny w 2018
  • dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej1 ha) – 131,23 zł/ha przeliczeniowy
  • dla pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha)   – 262,45 zł /ha fizyczny
Podatek leśny w 2018
Stawka podatku leśnego wynosi 43,3532 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów  wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6766 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: J. Wiśniewska Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: J. Wiśniewska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 16:40:32
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 16:42:46
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-11 07:47:28
Artykuł był wyświetlony: 5487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko„

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-20 11:17:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

 W ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Gmina Lubsko otrzymała na podstawie Umowy Dotacji nr 2017/OZ-po-az/142/D z dnia 17 listopada  2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko „.
Kwota dotacji wyniosła 8.983,01zł i stanowi 100%  kwalifikowanych kosztów, z czego:
• 50%  pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz
• 50 % pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
   W ramach realizowanego zadania z terenu Gminy Lubsko usunięto łącznie 11,24 Mg wyrobów zawierających azbest.
  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: MW Data wytworzenia informacji: 2017-11-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: MW Data wprowadzenia do BIP 2017-11-20 11:17:01
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2017-11-20 11:17:05
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Górski Data ostatniej zmiany: 2017-11-20 11:17:05
Artykuł był wyświetlony: 5802 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 09:42:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3  pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:
  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
Wobec powyższego od dnia 27 marca 2017 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku przeprowadzą kontrolę wszystkich istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zakres kontroli zgodny będzie z wymogami określonymi w ww. ustawie.  
Jednocześnie przypominam, iż właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania tego faktu w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dodatkowo właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników.
                                                                          
Burmistrz Lubska
Lech Jurkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2017-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-23 09:42:04
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-03-23 09:42:15
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 09:42:15
Artykuł był wyświetlony: 15885 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Możliwość wykupu najmowanych mieszkań komunalnych z bonifikatą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-09 12:16:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska zachęca najemców komunalnych lokali mieszkalnych do ich wykupu na preferencyjnych warunkach z uwzględnieniem bonifikaty, która przy zapłacie jednorazowej wynosi od 54% do 78% a przy sprzedaży ratalnej od 49% do 73% wartości lokalu mieszkalnego (9 rat rocznych). Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, pok. nr 26, tel. (68) 457-61-26.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Sawron Data wytworzenia informacji: 2016-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Sawron Data wprowadzenia do BIP 2016-02-09 12:16:53
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2016-02-09 12:17:02
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2016-02-09 12:17:02
Artykuł był wyświetlony: 35341 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-08 10:39:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 1 lipca weszło w życie zarządzenie nr 68/z/15 Burmistrza Lubska w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko.
Treść zarządzenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2015-07-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-08 10:39:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2015-07-08 10:43:04
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2015-07-08 10:43:04
Artykuł był wyświetlony: 26005 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dot. rachunków bankowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-17 14:42:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, iż płatności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych.
Wpłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, czynszu, najmu i dzierżaw należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy: nr rachunku : 42 1020 5402 0000 0502 0267 77 14.
Płatności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe. Informacja o numerze rachunku dla osób prawnych pod nr tel. 68 4576236.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Woźniak, A. Herós Data wytworzenia informacji: 2015-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Woźniak, A. Herós Data wprowadzenia do BIP 2015-03-17 14:42:22
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2015-03-17 14:42:58
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2015-03-19 09:57:43
Artykuł był wyświetlony: 23283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przewodniczący Rady Miejskiej - dyżur

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-06 14:02:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku - Andrzej Tomiałowicz - interesantów przyjmuje w środy od godz. 10:00 do godz. 12:00 lub  tel. 602 317 728

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-03-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-03-06 14:02:03
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2015-03-06 14:02:10
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2015-03-06 14:02:10
Artykuł był wyświetlony: 18512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-08 07:37:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Link do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP: http://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Data wytworzenia informacji: 2014-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Data wprowadzenia do BIP 2014-12-08 07:37:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2014-12-08 07:37:34
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2014-12-08 07:37:34
Artykuł był wyświetlony: 20311 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu