ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stawki podatku od nieruchomości w 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-21 15:18:55

Stawki podatku od środków transportowych w 2019 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-21 15:23:21

Opłata za posiadanie psa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-10 07:35:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przypomina się właścicielom psów, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr XIII/78/07 z dnia 29 października 2007 r., każdy właściciel psa ma obowiązek dokonać opłaty w wysokości 30 zł za każdego psa, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
 
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
 1. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
 2. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
 3. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,
 4. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.
Ponadto zwalnia się z opłaty psy do 6. tygodnia życia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: J. Wiśniewska Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: J. Wiśniewska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-10 07:35:17
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 07:35:21
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-01-10 07:35:21
Artykuł był wyświetlony: 1705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-03 14:27:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Kromp-Myśliwiec Data wytworzenia informacji: 2018-12-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Kromp-Myśliwiec Data wprowadzenia do BIP 2018-12-03 14:27:47
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-12-03 14:28:25
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-12-03 14:28:25
Artykuł był wyświetlony: 3230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Transmisja obrad

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-22 12:31:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Lubsku - YouTube https://www.youtube.com/channel/UCE5rhk0Em1H7-ru3OvCEW7w

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-11-22 12:31:25
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 15:09:16
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-22 15:09:16
Artykuł był wyświetlony: 4825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-09 12:49:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

W ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Gmina Lubsko otrzymała na podstawie Umowy Dotacji nr D18308 z dnia 8 listopada 2018 r. dotację na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko”.
Kwota dotacji wyniosła 6 461,65 zł, stanowi 100% kwalifikowanych kosztów i pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach zrealizowanego zadania z terenu Gminy Lubsko usunięto łącznie w 2018 r. - 12,24 Mg wyrobów zawierających azbest.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Witos Data wytworzenia informacji: 2018-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Witos Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 12:49:23
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 12:49:27
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 12:49:27
Artykuł był wyświetlony: 4502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Apel do hodowców trzody chlewnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 11:35:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 11:35:18
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 11:35:46
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-09 11:44:13
Artykuł był wyświetlony: 9571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-01 11:13:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.
Uwaga: Pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku.
 
Zakres podstawowych zadań:
Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
 
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego decyduje Sąd.
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.
 
Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej,
 • nie poszlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
 
UWAGA!
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.
 
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku
68-300 Lubsko, ul. 3 Maja 1
w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Kandydat na opiekuna prawnego”
 
Kierownik MGOPS W Lubsku przewiduje możliwość rozmowy wstępnej przed przyjęciem kandydata na opiekuna prawnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Szudrawska - MGOPS Data wytworzenia informacji: 2018-03-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Szudrawska - MGOPS Data wprowadzenia do BIP 2018-03-01 11:13:09
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-01 11:13:13
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-01 11:13:13
Artykuł był wyświetlony: 6651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Możliwość wykupu najmowanych mieszkań komunalnych z bonifikatą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-09 12:16:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska zachęca najemców komunalnych lokali mieszkalnych do ich wykupu na preferencyjnych warunkach z uwzględnieniem bonifikaty, która przy zapłacie jednorazowej wynosi od 54% do 78% a przy sprzedaży ratalnej od 49% do 73% wartości lokalu mieszkalnego (9 rat rocznych). Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, pok. nr 26, tel. (68) 457-61-26.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Sawron Data wytworzenia informacji: 2016-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Sawron Data wprowadzenia do BIP 2016-02-09 12:16:53
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2016-02-09 12:17:02
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2016-02-09 12:17:02
Artykuł był wyświetlony: 36088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-08 10:39:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 1 lipca weszło w życie zarządzenie nr 68/z/15 Burmistrza Lubska w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko.
Treść zarządzenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2015-07-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-08 10:39:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2015-07-08 10:43:04
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-25 11:33:42
Artykuł był wyświetlony: 26743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu