ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-19 11:08:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 marca 2019 obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów
Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Wzory druków w załączeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: B. Majewska-Astafiew Data wytworzenia informacji: 2019-03-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: B. Majewska-Astafiew Data wprowadzenia do BIP 2019-03-19 11:08:16
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-03-19 11:14:03
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-19 11:48:25
Artykuł był wyświetlony: 271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-11 15:41:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Aktualny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii, wyznaczonych do badania mięsa zwierząt poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa odstrzelonych zwierząt łownych, przeznaczonych na użytek własny, na obszarze działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku w 2019 r..
 
 

Załączniki

 • Wykaz (PDF, 175.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-03-15 09:31:24 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-11 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2019-03-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-11 15:41:10
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-03-14 17:59:32
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-15 09:31:32
Artykuł był wyświetlony: 453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc marzec 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-01 11:35:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
4
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
Burmistrz
oraz
goście zaproszeni  wg
porządku posiedzenia
 
 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w gminie Lubsko, Godz. 8.00. Kierownik Urzędu Pracy w Lubsku, Burmistrz Lubska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 2. Potrzeby, szkolenia i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie działania Powiatowego Urzędu Pracy, Godz. 8.30. Kierownik Urzędu Pracy w Lubsku, Burmistrz Lubska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 3. Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim w kontekście szansy
  i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych - planowane nowe kierunki
  i specjalności w lubskich szkołach, Godz. 9.00. Starosta Powiatu Żarskiego, Burmistrz Lubska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  i Ekonomicznych w Lubsku, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lubsku, Dyrektor ZDZ w Lubsku.
 4. Perspektywa nowych miejsc pracy w kontekście powstania nowych zakładów pracy, Godz. 9.45. Burmistrz Lubska, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne.
 
5
13:00
Skarg, Wniosków
i Petycji
Kierownik ZGMK,
Kierownik MGOPS,
osoby skarżące
 1. Zapoznanie się ze skargą, która wpłynęła za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w dniu 13 lutego 2019 r. do Rady Miejskiej w Lubsku na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.
 2. Zapoznanie się ze skargą mieszkańca Lubska na działalność Kierownika Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
 3. Wysłuchanie zaproszonych gości w sprawie skargi na działalność Kierownika MGOPS.
 4. Przyjęcie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 5. Wysłuchanie zaproszonych gości w sprawie skargi na działalność Kierownika ZGMK.
 6. Przyjęcie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Sprawy różne.
 
18
8:30
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz Lubska,
Prezes LWiK,
Naczelnik Wydziału Infrastruktury
 i Gospodarki Komunalnej,
Kierownik Nadzoru Wodnego
 1. Zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków - analiza stawki.
 2. Melioracje wodne, stan rzeki Lubszy.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
19
8:30
Rozwoju Gospodarczego Finansów
i Budżetu
Burmistrz, Skarbnik,
Dyrektor LDK, Księgowa LDK,
Dyrektor Biblioteki Publicznej, Księgowa
Dyrektor OSiR,
Księgowa OSiR
 1. LDK (ocena działalności, wydatki, zadania, umowy, oszczędności).
 2. Biblioteka Publiczna (ocena działalności, wydatki, plany, umowy, propozycje oszczędności).
 3. OSiR (ocena działalności, wydatki, plany, umowy, propozycje oszczędności).
 4. Magazyn Lubski (ocena działalności, wydatki, propozycje oszczędności).
 5. Sprawy różne, przygotowanie materiału na sesję.
 
19
13:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
Burmistrz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
Dyrektorzy szkół podstawowych,
Dyrektorzy przedszkoli
 1. Dyrektorzy szkół podstawowych- wstępna analiza i omówienie arkusza organizacyjnego 2019-2020, godz. 13.00.
 2. Dyrektorzy przedszkoliwstępna  analiza i omówienie arkusza organizacyjnego 2019-2020, godz. 14.30.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Lubsku planowane jest na dzień 20 marca 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2019-03-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2019-03-01 11:35:59
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-03-01 11:36:04
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-01 11:36:04
Artykuł był wyświetlony: 1862 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-27 14:40:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od dnia 27.02.2019 roku roznoszone będą zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: E. Nowak Data wytworzenia informacji: 2019-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: E. Nowak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-27 14:40:51
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-27 14:40:54
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-27 14:40:54
Artykuł był wyświetlony: 1541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-25 15:43:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 15:43:47
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-25 15:44:25
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-25 15:44:25
Artykuł był wyświetlony: 1578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odstrzał sanitarny dzików

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-20 15:14:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-20 15:14:34
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-20 15:15:24
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-20 15:15:24
Artykuł był wyświetlony: 1871 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-13 12:12:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-13 12:12:49
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-13 12:14:29
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 13:18:28
Artykuł był wyświetlony: 2259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-13 11:39:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – tj.:
 • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
 • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);
 • budynkami, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
przekształca się w prawo własności tych gruntów.
Potwierdzenie przekształcenia – z urzędu
Potwierdzeniem faktu przekształcenia będzie zaświadczenie wydane przez Burmistrza Lubska z urzędu w ciągu 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019 r. Zaświadczenia będą wydawane sukcesywnie.
Potwierdzenie przekształcenia – na wniosek
Właściciel może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. W tym przypadku należy wraz z wnioskiem wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł. Termin na wydanie zaświadczenia na wniosek wynosi, co do zasady, 4 miesiące (30 dni w przypadkach szczególnych przewidzianych w ww. ustawie) od dnia otrzymania wniosku.
Czy zaświadczenie należy złożyć do sądu/ewidencji gruntów?
Nie. Zaświadczenia są z urzędu przekazywane zarówno do Sądu Rejonowego w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych, jak i do Starostwa Powiatowego w Żarach.
Opłaty
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne. Nie rodzi to jednak za sobą żadnych nowych skutków finansowych poza tymi, które ponosili państwo do tej pory.
Roczna opłata przekształceniowa odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019 r. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29.02.2020 r., a pozostałe opłaty w terminie 31 marca każdego roku, począwszy od 2020 r.
Opłatę wnosi się przez okres 20 lat.
Całą opłatę można też wpłacić jednorazowo – płatność "z góry".
Całkowita spłata
Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.
Od wniosku o wykreślenie ww. wpisu Sąd pobiera opłatę stałą w wysokości:
 • 250 zł - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;
 • 75 zł - w pozostałych przypadkach.
DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM 603 287 592

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Firuta Data wytworzenia informacji: 2019-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Firuta Data wprowadzenia do BIP 2019-02-13 11:39:17
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-13 11:40:19
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 11:40:19
Artykuł był wyświetlony: 2368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkania do wynajmu - Lubsko ul. Poznańska, ul. Sportowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-13 09:37:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina dysponuje wolnymi mieszkaniami (dane w załączniku), które mogą być przedmiotem najmu.
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem ww. mieszkań i deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro, pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.
Prace remontowe winny być prowadzone zgodnie z zakresem opracowanym przez wspomniany wyżej Zakład.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 20 lutego (włącznie) bieżącego roku, dostarczając jednocześnie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów miesięcznych brutto (średnia z ostatnich trzech miesięcy).
Zgłoszone wnioski rozpatrzone zostaną z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
W pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski osób-rodzin zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych lub socjalnych z zasobów gminy i ujętych na liście oczekujących.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-13 09:37:22
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-13 09:40:03
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 13:59:37
Artykuł był wyświetlony: 2174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-05 08:57:48

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: B. Majewska-Astafiew Data wytworzenia informacji: 2019-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: B. Majewska-Astafiew Data wprowadzenia do BIP 2019-02-05 08:57:48
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-05 09:07:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-05 09:07:41
Artykuł był wyświetlony: 2688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu