ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uwaga właściciele i zarządcy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 13:05:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat dotyczący zagrożenia pożarowego w lasach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Konieczka Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Konieczka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-14 13:05:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 13:06:09
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-14 13:06:09
Artykuł był wyświetlony: 220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE- Polowanie zbiorowe Koło łowieckie Lis Gubin

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 12:59:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-14 12:59:49
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 13:00:21
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-14 13:00:21
Artykuł był wyświetlony: 214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE- Polowanie zbiorowe Koło łowieckie Ryś Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 12:59:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-14 12:59:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 13:00:21
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-14 13:00:21
Artykuł był wyświetlony: 215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE- Polowanie zbiorowe Koło łowieckie Jeleń Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 12:58:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-14 12:58:06
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 13:00:21
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-14 13:00:21
Artykuł był wyświetlony: 218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Nr 1/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubsku w sprawie powołania komisji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-12 16:32:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: S.Górski Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: S.Górski Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 16:32:53
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 16:33:00
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 10:50:53
Artykuł był wyświetlony: 1038 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga Komitety Wyborcze - nowe stanowisko PKW odnośnie członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-12 08:57:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

W załączeniu przedstawiam nowe stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej odnośnie członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych osób spokrewnionych z kandydatami na radnych do uwzględnienia przy kompletowaniu list kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
H. Dybka
Sekretarz Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: H. Dybka Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: H. Dybka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 08:57:36
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 08:58:36
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-12 08:58:36
Artykuł był wyświetlony: 477 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o obwodach do głosowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-11 10:12:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

W załączniku znajduje się informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 12 października 2018 r. złożyć wniosek do Burmistrza Lubska o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie – zgłoszenie do 6 października 2018 r.
Uwaga!
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubsku przy Pl. Wolności 1, ratusz, pokój nr 5 (parter) i nr 7 (I-sze piętro) albo pod nr telefonów: 68 457 61 05, 68 457 61 11  lub w formie elektronicznej, adres e-mail .
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 21 października 2018 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: H. Dybka Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: H. Dybka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-11 10:12:36
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-11 10:13:20
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 10:28:42
Artykuł był wyświetlony: 605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-11 08:47:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 19 września br. (środa) o godz. 10.00, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-11 08:47:15
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-11 08:48:37
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 08:48:37
Artykuł był wyświetlony: 416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc wrzesień 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-30 09:20:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
5
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Naczelnik WSS,
Dyrektor ZSOiE
wyróżnieni uczniowie wraz z ich opiekunami
1.Wręczenie nagród książkowych  nauczycielom i uczniom  ZSOiE w Lubsku za wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
2. Podsumowanie pracy komisji za okres 4 lat.
3. Rozpatrywanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne ( m.in. program obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości ).
10
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 
1.Informacja na temat realizacji gospodarki odpadami w gminie Lubsko, bilansowanie kosztów w 2017 roku. Burmistrz, Prezes PGKiM Lubsko.
2.        Bezpieczna droga do szkoły – ocena stanu dróg,  dojścia do szkół, zmiana oznakowania ulic, wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach. Godz. 8.30. Burmistrz, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
3.      Informacja na temat stanu dróg w gminie oraz poniesionych kosztach, realizacja harmonogramu naprawy dróg w mieście i gminie. Godz. 9.00. Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
4.        Informacja nt. stanu realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2018. Godz.  10.00. Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
5.        Opiniowanie projektów uchwał.
6.       Sprawy różne.
24
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
           
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Kierownik ZGMK w Lubsku
Naczelnik Wydz. IGK
 
 
1. Merytoryczna i finansowa analiza działalność Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym  za 2017r.
2.         Gospodarka komunalna - wydatki 2017r.
3.         Informacja o stanie finansowym Gminy Lubsko.
4.         Sprawy różne.
 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa , Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zrealizowała  zaplanowane tematy
Posiedzenie sesji zaplanowane jest na dzień 26 września br
 
                                                       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: KK Data wytworzenia informacji: 2018-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KK Data wprowadzenia do BIP 2018-08-30 09:20:22
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2018-08-30 09:20:26
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 08:49:03
Artykuł był wyświetlony: 1328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla przedsiębiorców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 14:12:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru  PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.
Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony "setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.
Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.
Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.
Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: S. Urban Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: S. Urban Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 14:12:09
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 14:12:13
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 14:12:12
Artykuł był wyświetlony: 6104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu