ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Mieszkanie z zasobu gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 15:28:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem (dane w załączniku poniżej), które może być przedmiotem najmu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 15:28:15
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 15:29:59
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 15:29:59
Artykuł był wyświetlony: 216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 12:53:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam  na LIII  sesję zwyczajną  Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017r.  Początek obrad o godz.10:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Lubsku.
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/113/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Lubska.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy Lubsko.
 10. Podjęcie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2017-2030.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie sesji.
                           
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Tomiałowicz
Projekty uchwał

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 12:53:06
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 12:53:08
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 13:00:51
Artykuł był wyświetlony: 151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 11:30:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z otrzymanym pismem od Lubuskiego Kuratora Oświaty dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017r, Wydział Spraw Społecznych zwraca się z prośbą o składanie wniosków przez pracodawców do dnia 05.12.2017, w celu otrzymania przedmiotowego dofinansowania. Jednocześnie przypominam, że aby złożyć wniosek młodociany pracownik musi mieć zdany egzamin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: B. Majewska-Astafiew Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: B. Majewska-Astafiew Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 11:30:17
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 11:30:20
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 11:31:13
Artykuł był wyświetlony: 139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko„

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-20 11:17:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

 W ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Gmina Lubsko otrzymała na podstawie Umowy Dotacji nr 2017/OZ-po-az/142/D z dnia 17 listopada  2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko „.
Kwota dotacji wyniosła 8.983,01zł i stanowi 100%  kwalifikowanych kosztów, z czego:
• 50%  pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz
• 50 % pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
   W ramach realizowanego zadania z terenu Gminy Lubsko usunięto łącznie 11,24 Mg wyrobów zawierających azbest.
  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: MW Data wytworzenia informacji: 2017-11-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: MW Data wprowadzenia do BIP 2017-11-20 11:17:01
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2017-11-20 11:17:05
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Górski Data ostatniej zmiany: 2017-11-20 11:17:05
Artykuł był wyświetlony: 291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc listopad 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-31 14:41:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
3
8:00
Wspólne posiedzenie stałych komisji
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 1. Omówienie lisingu zwrotnego.
 2. Sprawy różne.
6
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Ocena stanu bezpieczeństwa lokatorów budynków komunalnych w zakresie drożności przewodów kominowych i skuteczność wentylacji. Promocja Akcji Społecznej „NIE DLA CZADU” oraz „ZAPROŚ KOMINIARZA”.
  Godz. 08.00. zaproszeni:
  Prezes PGKiM Lubsko, Kier. ZGMK w Lubsku, Alfa Nieruchomości Beata Kępska, Biuro Zarządzania Nieruchomościami Zdzisław Ptak, Piotr Szelążek Zakład Usług Kominiarskich Żary, Andrzej Krzemiński Usługi Kominiarskie Lubsko, Józef Wałach Tarnów, bryg. Grzegorz Lisik Naczelnik Wydziału Operacyjno Kontrolno Rozpoznawczego Komendy Powiatowej PSP w Żarach.
 2. Informacja na temat przygotowania noclegowni, zabezpieczenie bezdomnych w okresie zimowym. Godz. 9.15. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 3. Stan przygotowań związanych z usuwaniem skutków zimy (opady śniegu, silne mrozy). Godz.  09.30 Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 4. Informacja nt. możliwości zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Reja, Wrocławskiej i Powstańców Wlkp. w kontekście rozwiązania problemu zatłoczonych dróg w m. Lubsko. Godz.  10.00.  Naczelnik Wydz.IGK, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich, Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji.
 5. Plan Zarządzania Kryzysowego w gminie Lubsko – aktualizacja procedur. Informacja na temat materiałów i sprzętu znajdującego się w magazynach obrony cywilnej, stan techniczny urządzeń związanych z alarmowanie mieszkańców  na wypadek zagrożeń. Godz. 10.45 Dowódca JRG Lubsko, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne:
 
8
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Raport o stanie oświaty za 2016r.  przedstawi Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych  Mateusz Szaja godz. 8:30 – 9:15.
 2. Miasteczko Ruchu Drogowego w Szkole Podstawowej nr 1 -  godz. 9:15 – 9:45 zaproszeni:  dyr. SP 1,  p. Izabela Sidelnik, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze  p. Rafał Gajewski
 3. Omówienie dostarczonych projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie – praca w terenie – godz. 10:30
16
10:30
Rewizyjna
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
Naczelnik
IGK
  Analiza stanu prac nad drugim etapem  obwodnicy Lubska.
27
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
Kier. MGOPS
 1. Pomoc społeczna - analiza działalności, problemy, potrzeby.
 2. Sprawy różne.
Kom. Rolnictwa wyczerpała tematy z m-c listopada
Posiedzenie sesji planowane jest na dzień 29 listopada  2017r. godz. 10:00
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-10-31 14:41:10
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-10-31 14:41:57
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-10-31 14:41:56
Artykuł był wyświetlony: 1285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach w 2017 roku w Gminie Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-31 14:35:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Piasecka Data wytworzenia informacji: 2017-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Piasecka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-31 14:35:29
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-10-31 14:35:57
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-10-31 14:35:57
Artykuł był wyświetlony: 1267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 09:42:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3  pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:
 1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
 2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
Wobec powyższego od dnia 27 marca 2017 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku przeprowadzą kontrolę wszystkich istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zakres kontroli zgodny będzie z wymogami określonymi w ww. ustawie.  
Jednocześnie przypominam, iż właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania tego faktu w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dodatkowo właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników.
                                                                          
Burmistrz Lubska
Lech Jurkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2017-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-23 09:42:04
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-03-23 09:42:15
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 09:42:15
Artykuł był wyświetlony: 12826 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2017 roku w Gminie Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-15 09:33:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Piasecka Data wytworzenia informacji: 2017-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Piasecka Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 09:33:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 09:33:53
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 09:33:53
Artykuł był wyświetlony: 13190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-23 13:16:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii, wyznaczonych i upoważnionych do badania mięsa zwierząt poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa odstrzelonych zwierząt łownych, przeznaczonego na użytek własny
Obszar Lubsko:
Rafał Rafalski - ul. Poznańska 51; 68-300 Lubsko; tel. 68/457-36-57 608-291-253
Zbigniew Wydrych - ul. Wrocławska 54; 68-300 Lubsko; tel. 68/372-03-18 606-286-492

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Inspekcja Weterynaryjna Data wytworzenia informacji: 2017-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Inspekcja Weterynaryjna Data wprowadzenia do BIP 2017-01-23 13:16:21
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-23 13:17:05
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 14:54:42
Artykuł był wyświetlony: 16345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stawki podatku rolnego i leśnego na 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-12 12:47:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podatek rolny
 • dla gruntów gospodarstw rolnych ( powyżej1 ha ) – 131,10 zł/ha przeliczeniowy
 • dla pozostałych gruntów rolnych ( poniżej 1 ha )   - 262,20 zł /ha fizyczny
Podatek leśny
Stawka podatku leśnego wynosi 42,02 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów  wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,01za 1 ha fizyczny lasu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: E. Mijalska Data wytworzenia informacji: 2017-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: E. Mijalska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-12 12:47:59
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-12 12:48:03
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-01-12 12:48:03
Artykuł był wyświetlony: 17186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu