ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Opłaty od posiadania psów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-17 09:02:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przypominamy właścicielom psów, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr VIII/57/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., każdy właściciel psa ma obowiązek dokonać opłaty w wysokości 30 zł za każdego psa, w tym roku wyjątkowo w terminie do 30 września.
Opłaty dokonuje się:
-  w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku
- przelewem na rachunek bankowy Gminy Lubsko 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714
- u inkasentów, którzy są wymienieni we wskazanej wyżej uchwale.
 
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
 1. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
 2. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
 3. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,
 4. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.
Ponadto zwalnia się z opłaty psy do 6. tygodnia życia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: J. Wiśniewska Data wytworzenia informacji: 2019-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: J. Wiśniewska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-17 09:02:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-05-17 09:02:44
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-05-17 09:02:44
Artykuł był wyświetlony: 129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Orientacyjna prognoza hydrologiczno-meteorologiczna dla Polski na okres maj-sierpień 2019r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-16 14:24:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2019-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-16 14:24:41
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-05-16 14:26:06
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 14:26:06
Artykuł był wyświetlony: 179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ewidencja kąpielisk

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-13 16:10:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2019-05-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-13 16:10:09
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-05-13 16:10:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-05-13 16:10:41
Artykuł był wyświetlony: 419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-13 15:56:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy rodzaj pomocy, finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2019-05-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-13 15:56:04
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-05-13 15:57:57
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-05-13 15:57:57
Artykuł był wyświetlony: 396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inkaso podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i za posiadanie psów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-07 13:05:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuje się, że podjęte na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019 r. uchwały:
 1. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/165/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. w sprawie opłaty od posiadania psów
zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 30 kwietnia 2019 r. i wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 15 maja 2019 r. W związku z tym wymieni w uchwałach inkasenci od tego dnia mogą pobierać
 1. podatek od nieruchomości, rolny i leśny
 2. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. opłatę za posiadanie psów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: J. Wiśniewska Data wytworzenia informacji: 2019-05-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: J. Wiśniewska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-07 13:05:17
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-05-07 13:08:26
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-05-07 13:08:26
Artykuł był wyświetlony: 887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-06 15:56:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze Data wytworzenia informacji: 2019-05-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze Data wprowadzenia do BIP 2019-05-06 15:56:52
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-05-06 16:12:42
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-05-06 16:12:42
Artykuł był wyświetlony: 1203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana terminu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu w maju

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-06 11:49:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: J. Marcinów Data wytworzenia informacji: 2019-05-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: J. Marcinów Data wprowadzenia do BIP 2019-05-06 11:49:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-05-06 11:49:33
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-05-06 11:49:33
Artykuł był wyświetlony: 1022 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubsko na okres 3 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-02 07:42:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska działając na podstawie  art. 24j, 24c ust.2 w związku z art.27a ust.3 pkt.2) i 27c ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. 1152 ze zm. - dalej u.z.z.w),  w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U. z 2018, poz.2096) podaje do publicznej  wiadomości, że z dniem 03.05.2019r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu wchodzą w życie nowe taryfy dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Lubsko na okres 3 lat.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2019-05-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-02 07:42:32
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-05-02 07:48:00
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-05-02 07:48:00
Artykuł był wyświetlony: 1320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc maj 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-30 12:21:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
7
13:00
Wspólne posiedzenie stałych komisji
Burmistrz, Skarbnik, Sekretarz, Przewodniczący GKRPA
1.  Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2018 rok.
2.  Omówienie dostarczonych projektów uchwał.
3.  Sprawy różne, w tym:
- omówienie Bilansu otwarcia Gminy Lubsko;
- omówienie wyników audytu „Efektywność i oszczędność wydatkowania środków budżetowych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubsko, z uwzględnieniem grup docelowych”.
13
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
Burmistrz
oraz
goście zaproszeni  wg
porządku posiedzenia
 
 1. Stan przygotowań do obchodów „Dni Lubska”, Godz. 8.00. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Dyrektor LDK w Lubsku, Dyrektor OSIR w Lubsku, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Lubsku, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku, Burmistrz Lubska.
 2. Patologie i zagrożenia przestępczością nieletnich na terenie gminy Lubsko w kontekście dostępu do alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Analiza bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w obrębie punktów sprzedających alkohol. Godz. 8.30. Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Burmistrz Lubska.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko za 2018 rok. Godz. 9.00. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Burmistrz Lubska.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne:
 
 
13
13:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
Burmistrz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektorzy szkół podstawowych, Dyrektorzy przedszkoli, Naczelnik CUW
 1. Dyrektorzy szkół podstawowych - omówienie arkusza organizacyjnego 2019-2020, godz. 13.00.
 2. Dyrektorzy przedszkoli – omówienie arkusza organizacyjnego 2019-2020, godz. 14.30.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
14
8:30
Rozwoju Gospodarczego Finansów
i Budżetu
Burmistrz, Skarbnik,
Sekretarz,
Prezes LWiK, Główna Księgowa LWiK
 
 1. LWiK (ocena działalności, analiza wydatków, usługi, umowy, plany i inwestycje).
 2. Stawki na rok 2020 (woda i ścieki).
 3. Sprawy różne.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
15
8:30
Rewizyjna
Burmistrz, Skarbnik,
Sekretarz
 1. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2018 r.
 2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska.
 
20
8:30
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz,
Sołtysi, Sekretarz, Kierownik PZDR w Żarach, Kierownik KOWR
w Zielonej Górze
 1. Spotkanie z Sołtysami.
 2. Przedstawienie aktualnej sytuacji wszystkich świetlic wiejskich.
 3. Dopłaty do gruntów i aktualne  programy.
 4. Omówienie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.
 
Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Lubsku planowane jest na dzień 30 maja 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2019-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2019-04-30 12:21:03
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-04-30 12:21:18
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-05-09 11:47:45
Artykuł był wyświetlony: 1532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-17 10:00:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 23 maja br. (czwartek) o godz. 1000, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 10:00:02
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 10:00:05
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 10:00:05
Artykuł był wyświetlony: 2259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu