ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-03 13:43:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 10 października br. (środa) o godz. 10.00, Ratusz pok. nr 6.
 Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 13:43:29
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 13:45:25
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-10-03 13:45:25
Artykuł był wyświetlony: 475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-24 13:25:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam  na LXVIII  sesję zwyczajną  Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 26 września 2018r.   Początek obrad o godz.10:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Lubsku.
 
Porządek sesji
 
1.   Otwarcie sesji.
2.   Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3.   Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsko.
5.   Podjęcie uchwały  w sprawie  uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie  Gminy Lubsko
6.   Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/70/15 Rady Miejskiej w Lubsku  z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko na lata 2015-2020.
7.   Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
9.   Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.
                               
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-09-24 13:25:45
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 13:25:48
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 13:25:48
Artykuł był wyświetlony: 281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-11 08:47:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 19 września br. (środa) o godz. 10.00, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-11 08:47:15
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-11 08:48:37
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 08:48:37
Artykuł był wyświetlony: 531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-05 14:29:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że dnia  07 września 2018 roku o godz. 10.00 zostanie przeprowadzone zgromadzenie, którego celem jest wyrażenie opinii w przedmiocie braku budowy II-go etapu obwodnicy miasta Lubska. Zgromadzenie odbędzie się na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 287 w Lubsku w rejonie Placu Vlotho.  Przewidywany czas trwania zgromadzenia: od 10.00 do 12.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: MW Data wytworzenia informacji: 2018-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: MW Data wprowadzenia do BIP 2018-09-05 14:29:26
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2018-09-05 14:29:36
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 08:48:06
Artykuł był wyświetlony: 666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SESJA NADZWYCZAJNA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-04 09:53:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.  z 2018 r. poz. 994 z póź. zm. oraz na wniosek  Burmistrza Lubsko z dnia 31 sierpnia 2018r. zwołuję na dzień 7 września 2018 r. LXVII sesję - nadzwyczajną Rady   Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.

Początek obrad o godz.  8:00  sala  posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Lubsko.
3.      Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Lubsko odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Lubsku, Rady Powiatu Żarskiego, Sejmiku Województw Lubuskiego oraz wyborów Burmistrza Lubska.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.      Sprawy różne.
7.      Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: KK Data wytworzenia informacji: 2018-09-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KK Data wprowadzenia do BIP 2018-09-04 09:53:04
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2018-09-04 09:53:19
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 08:48:06
Artykuł był wyświetlony: 708 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc wrzesień 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-30 09:20:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
5
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Naczelnik WSS,
Dyrektor ZSOiE
wyróżnieni uczniowie wraz z ich opiekunami
1.Wręczenie nagród książkowych  nauczycielom i uczniom  ZSOiE w Lubsku za wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
2. Podsumowanie pracy komisji za okres 4 lat.
3. Rozpatrywanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne ( m.in. program obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości ).
10
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 
1.Informacja na temat realizacji gospodarki odpadami w gminie Lubsko, bilansowanie kosztów w 2017 roku. Burmistrz, Prezes PGKiM Lubsko.
2.        Bezpieczna droga do szkoły – ocena stanu dróg,  dojścia do szkół, zmiana oznakowania ulic, wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach. Godz. 8.30. Burmistrz, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
3.      Informacja na temat stanu dróg w gminie oraz poniesionych kosztach, realizacja harmonogramu naprawy dróg w mieście i gminie. Godz. 9.00. Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
4.        Informacja nt. stanu realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2018. Godz.  10.00. Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
5.        Opiniowanie projektów uchwał.
6.       Sprawy różne.
24
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
           
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Kierownik ZGMK w Lubsku
Naczelnik Wydz. IGK
 
 
1. Merytoryczna i finansowa analiza działalność Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym  za 2017r.
2.         Gospodarka komunalna - wydatki 2017r.
3.         Informacja o stanie finansowym Gminy Lubsko.
4.         Sprawy różne.
 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa , Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zrealizowała  zaplanowane tematy
Posiedzenie sesji zaplanowane jest na dzień 26 września br
 
                                                       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: KK Data wytworzenia informacji: 2018-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KK Data wprowadzenia do BIP 2018-08-30 09:20:22
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2018-08-30 09:20:26
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 08:49:03
Artykuł był wyświetlony: 1863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie do wynajęcia - Górzyn 99/4

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 12:06:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem (dane w załączniku), które może być przedmiotem najmu.
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem ww. mieszkania i deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro, pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 31 sierpnia bieżącego roku, dostarczając jednocześnie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów miesięcznych brutto (średnia z ostatnich trzech miesięcy) 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 12:06:02
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 12:06:56
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-17 09:13:26
Artykuł był wyświetlony: 1183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla rolników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-08 14:05:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska przypomina, że w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. trwa nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Każdy rolnik, który nie wykorzystał w całości przysługującego mu zwrotu w pierwszym półroczu albo nie wykorzystał go wcale, a zamierza odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien we wskazanym wyżej terminie złożyć wniosek do Burmistrza Lubska wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.  
Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2018 r. gotówką w kasie Urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, przy czym wypłata następuje z chwilą przekazania kwoty dotacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/wz%C3%B3r+wniosku+akcyza.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: J. Wiśniewska Data wytworzenia informacji: 2018-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: J. Wiśniewska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-08 14:05:03
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-08 14:08:01
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-08 14:08:01
Artykuł był wyświetlony: 1503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-06 12:53:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm. oraz na wniosek Burmistrza Lubsko z dnia 6 sierpnia 2018r.
zwołuję na dzień 8 sierpnia 2018 r. LXVI sesję - nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.
Początek obrad o godz.8:00 sala posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie sesji.
II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Czarny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-08-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-08-06 12:53:15
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-06 12:53:19
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-06 12:53:19
Artykuł był wyświetlony: 527 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie do najmu - ul. Żarska 2/9

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-06 12:48:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem (dane w załączniku poniżej), które może być przedmiotem najmu.
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem ww. mieszkania i deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro,  pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 13 sierpnia.
Szczegóły w załączniku.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-06 12:48:12
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-06 12:48:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-06 13:51:30
Artykuł był wyświetlony: 775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu