ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

NA TERENIE GMINY LUBSKO WSZYSTKIE OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ w niedzielę 26 maja 2019 r. o godz. 6.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
H. Dybka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H. Dybka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-23 11:40:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-23 11:40:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23 11:40:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX sesja Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na IX sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r.   
Początek obrad o godz. 8:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym bieżące problemy środowiskowe w Gminie Lubsko:
  1. Analiza gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubsko – prezentacja;
  2. Wystąpienie Pana Mirosława Ganeckiego Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie opłaty od posiadania psów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/103/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie opłaty targowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji programu postępowania naprawczego Gminy Lubsko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2038.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubsko długoterminowej pożyczki z budżetu państwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Marcinów
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Marcinów
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-21 14:46:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-21 14:46:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-21 14:50:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 15 maja 2019 r. o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku.
Porządek Posiedzenia:
 1. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2018 r.
 2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej  w Lubsku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Marcinów
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Marcinów
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-09 11:49:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-09 11:49:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09 11:49:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana terminu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu w maju

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Marcinów
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Marcinów
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-06 11:49:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-06 11:49:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23 09:04:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc maj 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
7
13:00
Wspólne posiedzenie stałych komisji
Burmistrz, Skarbnik, Sekretarz, Przewodniczący GKRPA
1.  Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2018 rok.
2.  Omówienie dostarczonych projektów uchwał.
3.  Sprawy różne, w tym:
- omówienie Bilansu otwarcia Gminy Lubsko;
- omówienie wyników audytu „Efektywność i oszczędność wydatkowania środków budżetowych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubsko, z uwzględnieniem grup docelowych”.
13
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
Burmistrz
oraz
goście zaproszeni  wg
porządku posiedzenia
 
 1. Stan przygotowań do obchodów „Dni Lubska”, Godz. 8.00. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Dyrektor LDK w Lubsku, Dyrektor OSIR w Lubsku, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Lubsku, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku, Burmistrz Lubska.
 2. Patologie i zagrożenia przestępczością nieletnich na terenie gminy Lubsko w kontekście dostępu do alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Analiza bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w obrębie punktów sprzedających alkohol. Godz. 8.30. Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Burmistrz Lubska.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko za 2018 rok. Godz. 9.00. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Burmistrz Lubska.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne:
 
 
13
13:00
Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu
Burmistrz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektorzy szkół podstawowych, Dyrektorzy przedszkoli, Naczelnik CUW
 1. Dyrektorzy szkół podstawowych - omówienie arkusza organizacyjnego 2019-2020, godz. 13.00.
 2. Dyrektorzy przedszkoli – omówienie arkusza organizacyjnego 2019-2020, godz. 14.30.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
14
8:30
Rozwoju Gospodarczego Finansów
i Budżetu
Burmistrz, Skarbnik,
Sekretarz,
Prezes LWiK, Główna Księgowa LWiK
 
 1. LWiK (ocena działalności, analiza wydatków, usługi, umowy, plany i inwestycje).
 2. Stawki na rok 2020 (woda i ścieki).
 3. Sprawy różne.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
15
8:30
Rewizyjna
Burmistrz, Skarbnik,
Sekretarz
 1. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2018 r.
 2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska.
 
20
8:30
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz,
Sołtysi, Sekretarz, Kierownik PZDR w Żarach, Kierownik KOWR
w Zielonej Górze
 1. Spotkanie z Sołtysami.
 2. Przedstawienie aktualnej sytuacji wszystkich świetlic wiejskich.
 3. Dopłaty do gruntów i aktualne  programy.
 4. Omówienie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.
 
Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Lubsku planowane jest na dzień 30 maja 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-30 12:21:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-30 12:21:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09 11:47:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga pełnomocnicy wyborczy KW

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych odbywa się w terminie do 26 kwietnia 2019 r. do godziny 14:00 - w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
H. Dybka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H. Dybka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-24 13:02:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-24 13:02:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-30 12:41:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VIII Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na VIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. Początek obrad o godz. 9:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 3 w Lubsku poprzez zmianę siedziby.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2
  im. Bolesława Chrobrego w Lubsku poprzez zmianę siedziby.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Lubsko w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku.
 10. Przyjęcie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji mieszkańców.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Marcinów
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Marcinów
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-18 12:52:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-18 12:53:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18 12:53:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie do wynajmu - ul. Przemysłowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina dysponuje wolnym mieszkaniem (dane w załączniku), które może być przedmiotem najmu.
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem ww. mieszkania i deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro, pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.
Prace remontowe winny być prowadzone zgodnie z zakresem opracowanym przez wspomniany wyżej Zakład.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 26 kwietnia (włącznie) bieżącego roku, dostarczając jednocześnie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów miesięcznych brutto (średnia z ostatnich trzech miesięcy).
Zgłoszone wnioski rozpatrzone zostaną z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
W pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski osób-rodzin zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych lub socjalnych z zasobów gminy i ujętych na liście oczekujących.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Dubowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Dubowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-17 17:43:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-17 17:45:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-17 17:46:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 23 maja br. (czwartek) o godz. 1000, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Dubowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Dubowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-17 10:00:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-17 10:00:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-17 10:00:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 18 kwietnia br. (czwartek) o godz. 1000, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Dubowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Dubowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-05 08:52:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-05 08:52:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-05 08:52:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1478 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji