ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sesja nadzwyczajna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-15 19:35:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.  z 2017 r. poz. 1875 ze zm. oraz na wniosek  Burmistrza Lubsko z dnia 13 kwietnia   2018r. zwołuję na dzień 17 kwietnia  2018 r. LVI sesję-   nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.
Początek obrad o godz.  8:00  sala  posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie sesji.
Przewodniczący   Rady Miejskiej
                                          Andrzej Tomiałowicz

Akapit nr 2 - brak tytułu

Projekty uchwał

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-04-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-04-15 19:35:18
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-15 19:35:22
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 13:42:17
Artykuł był wyświetlony: 263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie z zasobu gminy do wynajmu - ul. Kilińskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-04 12:25:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem przy ulicy Kilińskiego 1/3 - I piętro, które może być przedmiotem najmu.
Szczegóły w załączniku. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 19 kwietnia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-04 12:25:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-04 12:25:57
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-06 12:42:01
Artykuł był wyświetlony: 1151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie z zasobu gminy do wynajmu - ul. Śródmiejska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 14:30:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem (dane w załączniku poniżej) przy ul. Śródmiejskiej 7/1, które może być przedmiotem najmu.
Uwaga: Remont lokalu mieszkalnego wymaga dużych nakładów finansowych.
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem ww. mieszkania i deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro, pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 16 kwietnia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 14:30:07
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 14:30:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-06 12:42:21
Artykuł był wyświetlony: 1293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-22 07:37:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Uprzejmie zapraszam  na LVII  sesję zwyczajną  Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 28  marca 2018r.    
           Początek obrad o godz.9:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Lubsku.
 
Porządek sesji
 1.  Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Burmistrza Lubska i Rady Miejskiej w Lubsku.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubsko na lata 2018 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
 Andrzej Tomiałowicz

Akapit nr 2 - brak tytułu

Projekty uchwał

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 07:37:38
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 07:37:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 12:44:33
Artykuł był wyświetlony: 630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-15 22:21:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 29 marca br. (czwartek) o godz. 1000, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej  tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-15 15:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-15 22:21:04
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-15 22:21:24
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-15 22:21:24
Artykuł był wyświetlony: 1030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie z zasobu gminy do wynajmu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-05 09:27:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem w Lubsku przy ul. Krakowskie Przedmieście 9b/3, które może być przedmiotem najmu. Szczegóły w załączniku.
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem ww. mieszkania i deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro, pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 20 marca bieżącego roku, dostarczając jednocześnie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów miesięcznych brutto (średnia z ostatnich trzech miesięcy).
Zgłoszone wnioski rozpatrzone zostaną z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
W pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski osób-rodzin zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych z zasobów gminy i ujętych na liście oczekujących.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-05 09:27:09
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-05 09:28:26
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-05 10:11:16
Artykuł był wyświetlony: 1617 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc marzec 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-23 13:43:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
5
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w gminie Lubsko -  godz. 8.00.
  Zaproszeni: Burmistrz Lubska Joanna Zielińska Kmera - Kierownik Urzędu Pracy w Lubsku, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 2. Potrzeby, szkolenia i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie działania Powiatowego Urzędu Pracy - godz. 8.30.
  Zaproszeni jak wyżej.
 3. Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim w kontekście szansy i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych - planowane nowe kierunki i specjalności w lubskich szkołach - godz. 9.00. 
  Zaproszeni: Burmistrz Lubska , Starosta Powiatu Żarskiego,  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lubsku, Dyrektor ZDZ w Lubsku.
 4. Perspektywa nowych miejsc pracy w kontekście powstania nowych zakładów pracy –   Godz. 9.45.
  Zaproszeni: Burmistrz Lubska, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 5. Posumowanie akcji „Bezpieczne Ferie 2018”. Godz. 10.15.
  Zaproszeni: Burmistrz Lubska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne
7
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Nacz.Wydz.Spr.Społ.
Dyr.Sz.P nr 1
1. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1
2. Zmiany w Karcie Nauczyciela
3. Rozpatrywanie projektów uchwał
4. Sprawy różne
 
13
9:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 
WYJAZDOWE
 
Nacz.Wydz. IGK
 
Utrzymanie zieleni w gminie, parkingi gminne, targowisko miejskie.
26
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 
 
 1. Administracja Publiczna- racjonalność wydatków, możliwość obniżenia wydatków tut. urzędu.
 2. Analiza podpisywanych umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło w tut. urzędzie z podmiotami zewnętrznymi i pracownikami.
 3. Sprawy różne.
Posiedzenie sesji planowane jest na dzień 28 marca 2018r. godz. 9:00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-02-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-02-23 13:43:07
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-26 07:19:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-26 07:19:41
Artykuł był wyświetlony: 2147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Nadzwyczajna.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-15 15:42:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.  z 2017 r. poz. 1875 ze zm. oraz na wniosek  Burmistrza Lubsko z dnia 15 lutego   2018r.
zwołuję na dzień 19 lutego 2018 r. LVI sesję -  n a d z w y c z a j n ą    Rady   Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.
    Początek obrad o godz.  8:30  sala  posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Sprawy różne.
5.    Zakończenie sesji.
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej        
 Andrzej Tomiałowicz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: KK Data wytworzenia informacji: 2018-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KK Data wprowadzenia do BIP 2018-02-15 15:42:05
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2018-02-15 15:42:14
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 12:30:53
Artykuł był wyświetlony: 2233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 18:04:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 18:04:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 18:05:25
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 09:50:36
Artykuł był wyświetlony: 2802 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-12 20:27:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 15 lutego br. (czwartek) o godz. 10:00, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej  tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-12 20:27:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-12 20:27:20
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-12 20:32:48
Artykuł był wyświetlony: 627 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu