Ogłoszenia i komunikaty - Gmina Lubsko
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-06 12:53:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm. oraz na wniosek Burmistrza Lubsko z dnia 6 sierpnia 2018r.
zwołuję na dzień 8 sierpnia 2018 r. LXVI sesję - nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.
Początek obrad o godz.8:00 sala posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie sesji.
II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Czarny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-08-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-08-06 12:53:15
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-06 12:53:19
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-06 12:53:19
Artykuł był wyświetlony: 271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie do najmu - ul. Żarska 2/9

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-06 12:48:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem (dane w załączniku poniżej), które może być przedmiotem najmu.
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem ww. mieszkania i deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro,  pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 13 sierpnia.
Szczegóły w załączniku.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-06 12:48:12
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-06 12:48:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-06 13:51:30
Artykuł był wyświetlony: 512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-06 12:46:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 14 sierpnia br. (wtorek) o godz. 10.00, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-06 12:46:13
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-06 12:48:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-06 12:48:40
Artykuł był wyświetlony: 531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana czasu pracy Urzędu w dniach 6-10 sierpnia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-06 09:45:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z uwagi na utrzymujące się upały informujemy, że w okresie 6 - 10 sierpnia 2018 roku, zmianie uległy godziny pracy Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Poniedziałek 7.30-15.00
Wtorek, środa, czwartek, piątek 7.00-14.00
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-06 09:45:40
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-06 09:45:43
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-06 09:45:43
Artykuł był wyświetlony: 402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie do wynajęcia - ul. Kilińskiego 16/3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-18 15:15:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem (dane w załączniku), które może być przedmiotem najmu.
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem ww. mieszkania i deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro, pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 08 sierpnia bieżącego roku, dostarczając jednocześnie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów miesięcznych brutto (średnia z ostatnich trzech miesięcy).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-18 15:15:08
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-07-18 15:15:42
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-07-19 13:11:11
Artykuł był wyświetlony: 1468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie do wynajęcia - Górzyn 99/4

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-16 16:48:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem (dane w załączniku poniżej), które może być przedmiotem najmu.
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem ww. mieszkania i deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro, pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 06 sierpnia bieżącego roku, dostarczając jednocześnie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów miesięcznych brutto (średnia z ostatnich trzech miesięcy) .
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-16 16:48:23
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-07-16 16:48:49
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-07-18 15:15:56
Artykuł był wyświetlony: 1315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Lubsku - 18 lipca 2018 r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 13:59:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

O g ł o s z e n i e
Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.  z 2018 r. poz. 994 ze zm. oraz na wniosek  Burmistrza Lubsko z dnia 13 lipca 2018r. zwołuję na dzień 18 lipca 2018 r. LXV sesję-   n a d z w y c z a j n ą    Rady   Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych. Początek obrad o godz.  8:00  sala  posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.

Porządek obrad:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkanki Lubska na bezczynność Burmistrza Lubska w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej.
3.      Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
4.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lubsku.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.      Sprawy różne.
7.      Zakończenie sesji.

II Wiceprzewodniczący   
Rady Miejskiej Zbigniew Czarny
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: KK Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KK Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 13:59:41
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 13:59:45
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-07-20 11:43:05
Artykuł był wyświetlony: 560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zagrożenie suszą rolniczą w uprawach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-28 12:48:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wykazał zagrożenie suszą rolniczą w uprawach rolniczych na terenie Gminy Lubsko. Warunkiem oszacowania szkód jest złożenie wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy.
Wnioski proszę składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1 do 20.07.2018r.
Więcej informacji uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Lubsku pokój nr 20 i pod numerem tel. 68-457-61-29 lub 68-457-61-26.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Krugiełka Data wytworzenia informacji: 2018-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Krugiełka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-28 12:48:47
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-28 12:49:50
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-07-20 12:00:45
Artykuł był wyświetlony: 1526 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-25 13:50:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 12 lipca br. (czwartek) o godz. 10.00, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-25 13:50:09
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-25 13:50:12
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 13:50:12
Artykuł był wyświetlony: 1239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkania do wynajęcia - ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Chrobrego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-12 08:56:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd dysponuje wolnymi mieszkaniami (dane w załączniku), które mogą być przedmiotem najmu.
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem ww. mieszkań deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro, pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościam i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 08:56:49
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 08:58:52
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 12:52:34
Artykuł był wyświetlony: 1553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu