ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-06 15:14:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. oraz na wniosek Burmistrza Lubsko z dnia 5 czerwca 2018r. zwołuję na dzień 12 czerwca 2018 r. LXIV sesję - nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.
Początek obrad o godz. 8:00 sala posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 15:14:16
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 15:14:19
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 15:14:19
Artykuł był wyświetlony: 488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 11:32:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam  na LXIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu  20  czerwca  2018r.  Początek obrad o godz.12:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Lubsku   pl. Wolności 1.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2017r.- Skarbnik Gminy.
 5. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2017r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017r.- Skarbnik Gminy.
 7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Lubsko za 2017r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska.
 8. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r.
 9. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Lubsko za 2017r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska.
 10. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubska.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Lubsko za rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska z tytułu wykonania budżetu za rok  2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubsko.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Lubskiego Domu Kultury.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne
 18. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 11:32:56
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 11:33:06
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 11:33:06
Artykuł był wyświetlony: 991 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 13:33:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na LXII sesję uroczystą Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018r.
Początek obrad o godz. 14:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Odegranie hejnału Lubska.
 3. Nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubsko" Panu Stefanowi Ciężkowskiemu.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 13:33:23
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 13:33:29
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 13:33:29
Artykuł był wyświetlony: 805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 13:30:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na LXI sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 30 maja 2018r.   
 Początek obrad o godz.9:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Porządek sesji
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubsko”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej, zlokalizowanej przy Placu Jana Pawła II w Lubsku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Górzyn, Gmina Lubsko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania jednostkom pomocniczym gminy uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubsko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Andrzej Tomiałowicz

Akapit nr 2 - brak tytułu

Projekty uchwał

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 13:30:10
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 13:33:29
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 11:35:14
Artykuł był wyświetlony: 740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-18 12:38:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 7 czerwca br. (czwartek) o godz. 1000, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-18 12:38:43
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-18 12:38:47
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-18 12:38:47
Artykuł był wyświetlony: 1320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja nadzywczajna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-08 14:40:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.  z 2017 r. poz. 1875 ze zm. oraz na wniosek  Burmistrza Lubsko z dnia 8 maja 2018r. zwołuję na dzień 11 maja 2018 r. LX sesję - nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.
Początek obrad o godz. 8:00  sala  posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 14:40:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 14:40:30
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 14:40:30
Artykuł był wyświetlony: 563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc maj 2018 r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 11:08:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
9
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Nacz.Wydz.Spr.Społ.
oraz
godz: 9:00
dyr. OSiR, LDK
przew. GKRPA
 1. Arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2018/2019.
 2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
 3. Rozpatrywanie projektów uchwał
 4. Sprawy różne (m.in. przygotowania do uroczystego posiedzenia Komisji)
 
 
14
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 
 1. Stan przygotowań do imprezy masowej „Dni Lubska”.
  Zaproszeni: Dyrektor LDK w Lubsku, Dyrektor OSIR w Lubsku, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku.
 2. Patologie i zagrożenia przestępczością nieletnich na terenie Gminy Lubsko w kontekście dostępu do alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Analiza bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w obrębie punktów sprzedających alkohol. Godz. 8.30.
  Zaproszeni:  Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko za 2017 rok.
  Godz. 9.00.
  Zaproszeni: Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Burmistrz Lubska.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku za 2017 rok. Godz. 9.30.
  Zaproszeni: Kierownik MGOPS w Lubsku, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017r.
  Zaproszeni jak  w punkcie 4 porządku.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.
16
8:30
wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 1. Omówienie budżetu miasta i Gminy Lubsko za 2017r.
 2. Omówienie dostarczonych projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.
 
21
11:00
Rewizyjna
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 1. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2017r.
 2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Lubska .
24
8:15
Rewizyjna
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Naczelnik Wydz. Org. tut. urzędu
Dyrektorzy LDK i Biblioteki
Temat posiedzenia: Zapoznanie Komisji Rewizyjnej z protokołami kontroli przeprowadzonych w ramach audytów  zewnętrznych i wewnętrznych  dotyczących Biblioteki Miejskiej  w Lubsku  i Lubskiego  Domu Kultury.
Porządek posiedzenia:
 1. Zapoznanie Członków Komisji Rewizyjnej  z materiałami  przygotowanymi  przez  Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubsku
 2. Analiza przygotowanego materiału pod kątem wdrażania zaleceń i wniosków  pokontrolnych
 3. Wysłuchanie  zaproszonych gości w przedmiotowej  sprawie .
 4. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej .
 5. Opracowanie wniosku .
 6. Sprawy różne .
28
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
z
Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 
 
 1. Ocena działalności PGKiM za 2017r.
  Zaproszeni: Prezes PGKiM wraz z gł. księgową.
 2. Merytoryczna i finansowa analiza działalności OSiR za 2017r. godz. 10:30
 3. OSiR- racjonalność wydatków, możliwość obniżania wydatków.
 4.  Analiza podpisanych umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło w OSiR z podmiotami  zewnętrznymi i pracownikami.
  Zaproszeni: Dyrektor OSiR wraz z gł. księgową.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy Lubsko. Godz. 12:00
  Zaproszona Skarbnik Gminy
 6. Sprawy różne.
 
Posiedzenie sesji planowane jest na dzień 30  maja 2018r. godz. 9:00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 11:08:31
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 11:09:44
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 13:30:42
Artykuł był wyświetlony: 2139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-18 13:22:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na LIX sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018r.  Początek obrad o godz. 9:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Porządek sesji
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Lubsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańca na przewlekłe załatwienie indywidualnej sprawy przez Burmistrza Lubska.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.
 Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-04-18 13:22:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 13:22:14
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 13:26:01
Artykuł był wyświetlony: 928 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja nadzwyczajna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-15 19:35:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.  z 2017 r. poz. 1875 ze zm. oraz na wniosek  Burmistrza Lubsko z dnia 13 kwietnia   2018r. zwołuję na dzień 17 kwietnia  2018 r. LVI sesję-   nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.
Początek obrad o godz.  8:00  sala  posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie sesji.
Przewodniczący   Rady Miejskiej
                                          Andrzej Tomiałowicz

Akapit nr 2 - brak tytułu

Projekty uchwał

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-04-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-04-15 19:35:18
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-15 19:35:22
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 13:42:17
Artykuł był wyświetlony: 633 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 08:56:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 26 kwietnia br. (czwartek) o godz. 10.00, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 08:56:23
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 08:56:26
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 08:56:26
Artykuł był wyświetlony: 1292 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu