ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Szkolenie dla rolników z zasad uboju na użytek własny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-15 11:59:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o. wspólnie z Lubuską Izbą Rolniczą, w porozumieniu z Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii organizuje szkolenie z „Zasad przeprowadzania uboju zwierząt wykorzystywanych do produkcji mięsa na użytek własny”.
Szkolenie kierowane jest dla osób (mieszkańców województwa lubuskiego) ubiegających się o zdobycie bądź poszerzenie kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny. Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie o możliwości uboju w gospodarstwie. Szkolenie jest dla osób powyżej 18 roku życia.
Szkolenie odbędzie się w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku dn. 20 marca 2019r. o godz. 10.00.
Udział w szkoleniu tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr telefonu – 68 324 62 62 – ilość miejsc ograniczona.
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 45,00 zł – płatne przelewem na numer konta:
94 2030 0045 1110 0000 0230 3230 („Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 15A/1, 65-364 Zielona Góra) – do dnia 18 marca 2019 r.
W przypadku dokonania wpłaty, a braku udziału, środki nie będą zwracane.
Prosimy o dostarczenie w oryginale w dniu szkolenia załączonego druku z danymi, niezbędnymi do przygotowania zaświadczenia >> karta uczestnika i RODO
Osoba do kontaktu: Katarzyna Frąckowiak, Kierownik Biura „Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o.
Źródło: http://lir.agro.pl/?p=30089

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2019-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-15 11:59:36
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-03-15 11:59:40
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-15 11:59:40
Artykuł był wyświetlony: 442 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-14 18:03:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na VII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r.
Początek obrad o godz. 8:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Porządek sesji
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2038.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLI/306/06 Rady Miejskiej
  w Lubsku z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz dla nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/70/15 Rady Miejskiej
  w Lubsku z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko na lata 2015-2020.
 13. Podjęcie apelu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Województwa Lubuskiego na realizację II etapu budowy obwodnicy Lubska.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2019-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2019-03-14 18:03:35
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-03-14 18:03:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-14 18:03:41
Artykuł był wyświetlony: 768 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-11 08:39:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. oraz na wniosek Burmistrza Lubska z dnia 7 marca 2019r. zwołuję na dzień 13 marca 2019 r. VI sesję - nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.
Początek obrad o godz. 14:00 sala posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku, pl. Wolności 1.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkanki na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy z pełnionej funkcji.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2019-03-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2019-03-11 08:39:01
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-03-11 08:43:34
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-11 08:43:34
Artykuł był wyświetlony: 2178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-04 14:27:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 14 marca br. (czwartek) o godz. 1000, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2019-03-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-04 14:27:02
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-03-04 14:27:06
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-04 14:27:06
Artykuł był wyświetlony: 1002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-27 14:40:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od dnia 27.02.2019 roku roznoszone będą zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: E. Nowak Data wytworzenia informacji: 2019-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: E. Nowak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-27 14:40:51
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-27 14:40:54
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-21 13:43:11
Artykuł był wyświetlony: 1590 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-14 13:11:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 22 lutego br. (piątek) o godz. 1000, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-14 13:11:49
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 13:12:18
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 13:12:18
Artykuł był wyświetlony: 731 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkania do wynajmu - Lubsko ul. Poznańska, ul. Sportowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-13 09:37:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina dysponuje wolnymi mieszkaniami (dane w załączniku), które mogą być przedmiotem najmu.
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem ww. mieszkań i deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro, pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.
Prace remontowe winny być prowadzone zgodnie z zakresem opracowanym przez wspomniany wyżej Zakład.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 20 lutego (włącznie) bieżącego roku, dostarczając jednocześnie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów miesięcznych brutto (średnia z ostatnich trzech miesięcy).
Zgłoszone wnioski rozpatrzone zostaną z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
W pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski osób-rodzin zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych lub socjalnych z zasobów gminy i ujętych na liście oczekujących.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-13 09:37:22
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-13 09:40:03
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-21 13:57:43
Artykuł był wyświetlony: 2227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana daty posiedzenia Komisji Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-12 10:27:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godz. 8:30.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2019-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2019-02-12 10:27:06
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-12 10:27:24
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-11 10:11:27
Artykuł był wyświetlony: 1595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzje podatkowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-01 11:16:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 lutego 2019r., wzorem lat ubiegłych pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku będą doręczali podatnikom decyzje podatkowe.
Zgodnie z art.  144 §  1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa organ podatkowy doręcza pisma:
- za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów,
 
Decyzje doręczane będą od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-19:00
Doręczyciele – pracownicy Urzędu - nie pobierają żadnych kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę.
Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do okazania legitymacji służbowej.
Osoby odbierające decyzje proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.
W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.
Akcja potrwa do 28 lutego 2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: E. Mijalska Data wytworzenia informacji: 2019-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: E. Mijalska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-01 11:16:13
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-01 11:16:16
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 11:16:16
Artykuł był wyświetlony: 1954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-31 10:44:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na V sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2019 r.  Początek obrad o godz.9:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Porządek sesji
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lubsko.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/295/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.02.2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: J. Marcinów Data wytworzenia informacji: 2019-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: J. Marcinów Data wprowadzenia do BIP 2019-01-31 10:44:05
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-01-31 10:44:10
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-01-31 10:44:09
Artykuł był wyświetlony: 1435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu