ˆ

Lubski Dom Kultury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Lubski Dom Kultury

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-07-16 08:54:09

Lubski Dom Kultury

Lubski Dom Kultury
pl. Jana Pawła II 1
68-300 Lubsko, tel. 68 372-05-21
p.o. Dyrektor - Teresa Załużna
 
www.ldk.lubsko.pl
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

1. ORGANIZACJA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.
   
Lubski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, działa na podstawie:

    - Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, póz. 123 z późn. zm.),
    - Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz.1591 zpóźn. zm.),
    - Statutu Lubskiego Domu Kultury uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/! 52/93 Rady   Miejskiej w Lubsku z dnia 26 maja 1993r.

Lubski Dom Kultury powołany jest celem tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

Do podstawowych zadań Lubskiego Domu Kultury należy w szczególności:
    1. Edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę.
    2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
    3. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania  wiedzą i sztuką.
    4. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
    5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

W ramach swojej działalności może organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty.

Prowadzi ponadto:
    - działalność gospodarczą oraz oświatową na zasadach określonych przepisami o działalności gospodarczej w tym, między innymi: dokształcanie, doskonalenie, przekwalifikowanie osób dorosłych w różnych zawodach wg potrzeb słuchaczy i zleceń instytucji, pracodawców, w formie kursów, szkoleń, seminariów i zajęć warsztatowych,
   - działalność kinową,
   - działalność związaną z wydawaniem i obsługą finansową „Magazynu Lubskiego".


2. ZASADY FUNKCJONOWANIA - ORGANIZACJA

      Na czele Lubskiego Domu Kultury stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, zarządza wgranicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjno-biurową.
Dyrektora Lubskiego Domu Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lubsko.
Dyrektor reprezentuje Lubski Dom Kultury na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji.
Organem doradczym Lubskiego Domu Kultury jest Kolegium Dyrektora, do zadań któregonależy inicjowanie oraz opiniowanie podstawowych kierunków działalności merytorycznej igospodarczej.

Pracowników Lubskiego Domu Kultury zatrudnia i zwalnia Dyrektor.


3. GOSPODARKA FINANSOWA

      Lubski Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową w oparciu roczny plan działalności zatwierdzany przez Dyrektora na zasadach określonych w rozdz. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Środki finansowe na działalność pochodzą: z budżetu miasta - dotacje, dotację ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań zleconych w zakresie kultury, wpływów z prowadzonej działalności oraz darowizn osób fizycznych i prawnych. Po zakończeniu roku obrachunkowego Dyrektor LDK przedstawia Burmistrzowi Miasta roczne sprawozdanie finansowe.

Bezpośredni nadzór na LDK sprawuje Rada Miejska, Burmistrz Miasta.
                

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2003-07-16 08:54:09
Osoba, która odpowiada za treść: LDK Data wprowadzenia do BIP 2003-07-16 08:54:09
Wprowadził informację do BIP: B.Kowalska Data udostępnienia informacji: 2003-06-10 15:23:00
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-04-04 15:32:54
Artykuł był wyświetlony: 8738 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu